Training-2.jpg
t_academy.png

Od początku istnienia Akademii Thalento®, czyli od 2010 roku, skupiliśmy się na dostarczaniu programów szkoleniowych dla wielu specjalistów HR w całej Europie.

Obecnie nasza oferta obejmuje również Open Class (szkolenia otwarte) i programy In-House dotyczące naszych rozwiązań w zakresie assessmentu, które mają na celu zwiększenie Twojej biegłości w korzystaniu z Thalento® assessments.

Oprócz programów szkoleniowych, Akademia organizuje spotkania grup użytkowników, podczas których użytkownicy Thalento® mogą wymieniać się wynikami, omawiać poglądy i współpracować z certyfikowanymi asesorami Thalento®.

Akademia opracowuje również wszystkie materiały szkoleniowe. 

Programy Szkoleniowe 

Szkolenie Otwarte

Our Training calendar is only available in English. 
in-comp-training.png

Szkolenia w Firmie

Cel: Szkolenia w firmie są organizowane na życzenie klienta i są z reguły przeznaczone dla większych grup lub grup ukierunkowanych na określone tematy. 
userscomments.png

Grupy Użytkowników

Grupa użytkowników Thalento® to społeczność ekspertów, którzy są użytkownikami Thalento®. Ma za zadanie stymulować i promować wymianę informacji, doświadczeń i wiedzy. Jest to idealny sposób uczenia się od innych użytkowników Thalento®, oraz okazja do dyskusji i wymienienia poglądów z członkami naszego zespołu i Certyfikowanymi Partnerami.