Science.jpg

Walidacja i grupy referencyjne

Aby zapewnić optymalną jakość i doskonałe wyniki, Thalento® zobowiązuje się do kontynuowania badań. Dzięki temu możemy potwierdzić zasadność naszych rozwiązań Talent Solutions poprzez badania i analizę statystyczną.

Na życzenie podzielimy się szczegółowymi informacjami na temat wyników badań, walidacji i dostępnych grup referencyjnych.Walidacja

Walidacja to stopień, w jakim wyniki oceny korelują z rzeczywistą efektywnością i/lub dokładnie prognozują przyszłą efektywność.

Thalento® e-Assessments osiągają zgodność rzędu 70-80% z rzeczywistą efektywnością pracy.

Thalento® zobowiązuje się do ciągłego potwierdzania słuszności wszystkich Talent Solutions za pomocą analizy statystycznej i badania przypadków biznesowych. Są to na ogół analizy związku między wynikami oceny a reprezentatywną grupą odniesienia z pewnej populacji i ich rankingiem według obiektywnej skali efektywności.Grupy referencyjne

Dokładną i odpowiednią ocenę osobowości, zachowań, motywacji i efektywności można uzyskać przez wykorzystanie możliwie jak największej liczby wiarygodnych grup referencyjnych. Składają się one z dużych i jasno zdefiniowanych grup osób, które mają jedną lub więcej wspólnych cech (np. wykształcenie, stanowisko, kultura, itp).

Wszystkie grupy referencyjne Thalento® składają się z odpowiednio dużych grup próbnych (>400) i są definiowane w zależności od dużej liczby cech, takich jak język, kultura, typ stanowiska, branża i poziom wykształcenia.

Thalento® ponadto posiada możliwość tworzenia i/lub wdrażania grup referencyjnych nawiązujących szczególnie do danej firmy lub stanowiska.