Science.jpg

Validatie & Normgroepen

Optimale kwaliteit en excellente resultaten verbinden en engageren Thalento® tot voortdurend nieuw onderzoek.

Dit laat ons toe om culturele adaptatie van onze tools te garanderen en de validiteit van Talent Solutions te bevestigen door research en statistische analyse.

We delen de detailinformatie van onze bevindingen, validatie en normgroepen op verzoek.Validatie

Validiteit is de mate waarin de resultaten van het assessment correleren met het huidig presteren en/of het toekomstig presteren accuraat voorspellen.

De Thalento® e-Assessments bereiken een match van 70-80% met de werkelijke jobperformantie.

Thalento® verbindt zich tot voortdurende bevestiging van de validiteit van haar oplossingen. Dit door middel van statistische analyses en praktijkonderzoeken. Deze laatste bestaan over het algemeen uit de analyse van de verbanden tussen de assessmentresultaten en de doorsnede van een bepaalde beroepsbevolking en hun rangorde op een objectieve performantie-schaal.Normgroepen

Een correcte en relevante evaluatie van persoonlijkheid, gedrag, motivatie en performance wordt bereikt door een zo groot mogelijk aantal betrouwbare normgroepen. Normgroepen worden samengesteld uit een grote en duidelijk gedefinieerde referentiegroep, die één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken deelt (vb. opleiding, functie, cultuur, ...).

Alle Thalento® normgroepen zijn samengesteld uit voldoende grote steekproefgroepen (>400) en gedefinieerd in functie van een groot aantal kenmerken, zoals taal, cultuur, functietype, sector en opleidingsniveau.

Thalento® heeft ook de mogelijkheid om bedrijfs- en/of functie specifieke normgroepen te ontwikkelen en te gebruiken.