Training.jpg


 
certified-assessor.png

Szkolenie PERFORM

Cel: Zwiększenie poprawności rozumienia i interpretacji wyników raportu Thalento® PERFORM. Raport PERFORM to szerokiego zakresu model zachowań, który oferuje rzetelny i zróżnicowany obraz funkcjonowania jednostki w kontekście zawodowym na podstawie 30 wskaźników zachowań i motywacji. 
Manage Training.png

Szkolenie MANAGE

Cel: Podczas szkolenia zdobędziesz wgląd w raport Thalento® MANAGE, w model osobowości Thalento®Big-5, a także w  charakterystykę motywatorów. 

Szkolenie SALES

Cel: Szkolenie ma na celu zwiększenie poprawności  interpretacji raportu Thalento® SALES. Raport SALES to profesjonalny model służący poprawianiu efektywności działań i potencjału rozwojowego w kontekście pracy w branży sprzedażowej. 
ret-prof train.png

Szkolenie RETAIL

Cel: Szkolenie RETAIL koncentruje się na zwiększaniu poprawności interpretacji profilu Thalento® RETAIL. Profil ten jest wynikiem szeroko zakrojonych badań, które przeprowadziliśmy we współpracy z europejskimi firmami z sektora handlu detalicznego. Profil RETAIL oferuje jasne informacje dotyczące zdolności, obszarów wymagających uwagi, oraz czynników napędzających (przyszłych) pracowników w środowisku handlu detalicznego. 
Certified Assessor Training.png

Szkolenie CERTIFIED ASSESSOR

Cel: Podczas tego obszernego i szczegółowego szkolenia, przy którym omawiane są konkretne przypadki biznesowe, przyszły Certyfikowany ASSESOR Thalento® uczy się praktycznego i dogłębnego wykorzystania, rozumienia, interpretowania i przekazywania informacji zwrotnych podczas pracy z różnymi narzędziami oceny Thalento® e-Assessment.

Uczestnicy uczą się funkcjonować w różnych środowiskach realizacji assessmentu.