Training.jpg


 
certified-assessor.png

PERFORM Tréning

Cieľ: Zlepšiť porozumenie a interpretáciu výstupnej správy Thalento® PERFORM. PERFORM je širokospektrálny behaviorálny model, ktorý ponúka spoľahlivý a presný pohľad na výkon jednotlivca v profesionálnom kontexte, a to na základe 30 ukazovateľov správania a motivácie. 
Manage Training.png

MANAGE Tréning

Cieľ: Počas tohto tréningu získate vhľad do výstupnej správy Thalento® MANAGE, do modelu osobnosti Thalento® Big Five a taktiež do charakteristických motivátorov, atď. 

SALES
Tréning

Cieľ: Tento tréning Vám pomôže lepšie interpretovať výstupnú správu Thalento® SALES. SALES je profesionálny model na zlepšenie výkonu, aktivít a rozvojového potenciálu obchodníckej role či nastavenia. 
ret-prof train.png

RETAIL Tréning

Cieľ: RETAIL tréning je zameraný na zlepšenie interpretácie výstupnej správy Thalento® RETAIL. Profil Thalento® RETAIL je výsledkom rozsiahleho výskumu realizovaného v spolupráci s európskymi spoločnosťami v oblasti maloobchodu. Profil RETAIL ponúka jasné informácie o schopnostiach, rizikových oblastiach a o tom, čo (budúcich) zamestnancov motivuje v maloobchodnom prostredí. 
Certified Assessor Training.png

CERTIFIED ASSESSOR Tréning

Cieľ: Počas tohto obsiahleho a detailného tréningu s praktickými príkladmi z praxe sa budúci CERTIFIED Thalento® ASSESSOR naučí názorne a do hĺbky pracovať, chápať, interpretovať a dávať spätnú väzbu počas jeho práce s rôznymi nástrojmi Thalento® e-Assessment.

Naučia sa, ako fungovať pri rôznych nastaveniach assessmentu.