...Optimalizácia: Posúvame HR riešenia na ďalší level

Header_campaign01-2019.jpg

… Optimalizácia: Posúvame HR riešenia na ďalší level

V uplynulých rokoch sme mohli vidieť "bum" rôznych nástrojov a technológií používaných v oblasti ľudských zdrojov. Stovky start-upov sa zamerali na rôzne aspekty životného cyklu zamestnancov a každý z nich priniesol nové riešenia. Organizácie po celom svete v konečnom dôsledku prijali túto zmenu, ktorá sa prehnala HR prostredím, rýchlo sa prispôsobili a zautomatizovali svoje procesy a postupy. Žiaľ sa to dialo často bez toho, aby porozumeli skutočným potrebám či sa pýtali správne otázky, a mnohé z nich do toho skočili rovnými nohami.

 

Nedostatok Talentov

Zároveň v tom istom čase zažívame globálny nedostatok talentov. Pracovné agentúry sa musia vysporiadať so zmenou svojho postavenia, personálne agentúry nevedia nájsť správnych ľudí (buď dostatočne rýchlo alebo celkovo) a miléniáli nerozprávajú rovnakým jazykom ako ich korporátni zamestnávatelia. Organizácie sa snažia udržať svojich dobrých zamestnancov a dotknuté odvetvia majú príliš veľa vysoko, no nesprávne vyškolených ľudí.

Táto situácia a jej dosah  sa môže líšiť na regionálnej úrovni, celkovo však ide o globálne rovnakú výzvu.

Štandardné reakcie, alebo ďalšia rýchlejšia či lepšia verzia, už nebudú postačovať. Career Owneri (tí, čo majú kariéru vo svojich rukách) a organizácie potrebujú nájsť nový balans.

 

Predstavujeme: Workforce Opimisation

Je načase urobiť ďalší krok a posunúť sa od automatizovaných HR procesov a postupov smerom k HR riešeniam, ktoré budú viesť k tomu čo nazývame Workforce Optimisation (Optimalizácia pracovnej sily).

V najbližších rokoch budeme vidieť vývoj smerom k optimalizácii interakcie medzi tromi zainteresovanými stranami: poskytovateľmi HR technológií, "novou" rolou HR odborníka a interakciou Career Ownera (toho, kto chce mať kariéru vo svojich rukách).

Z nášho pohľadu súčasné HR nástroje ponúkajú len veľmi malé možnosti pre Career Ownerov, a preto nemôžu byť riešením budúcnosti.

 

Ako to vidíme

V roku 2006, kedy Thalento® vytvorilo svoje e-Assessmenty (e-nástroje hodnotenia), tradičná forma hodnotenia bola akousi vstupnou bránou, rozhodovala o tom kto bude či nebude na pozíciu prijatý.

Dnes je Thalento® dôveryhodným partnerom pre klientov vo všetkých odvetviach na trhu vo viac ako 50 krajinách a poskytuje im cenné informácie, podklady, k ich rozhodnutiam založené na svojich e- Assessmentoch, Talent Solutions a Talent Intelligence Tools, ktoré ponúka v 26 jazykoch na celom svete. Umožňujeme našim klientom zamerať sa na svojich ľudí a ich potenciál.

V poslednej dobe sme zaznamenali veľký trend smerujúci k používaniu údajov o zamestnancoch: vo všeobecnosti sa začali vo väčšej miere a širšom rozsahu využívať hodnotiace nástroje, a zároveň údaje o zamestnancoch a ich rozvojovom potenciály sa zbierajú a analyzujú oveľa cielenejším spôsobom.

Spoločnosti zohľadňujú životný cyklus zamestnancov (Talent Life Cycle) a ich konkrétne potreby a očakávania v rámci ich tímov.

Úvodné programy pri nástupe zamestnancov, ponúkané školenia a osobné rozvojové plány sa vytvárajú s prihliadnutím na individuálne očakávania zamestnanca (Career Ownera) a na potreby spoločnosti.

Tieto nové poznatky je nutné integrovať do nových postupov práce, mali by rešpektovať prácu na diaľku (remote), multi-lokalizáciou projektových tímov, flexibilnú prácu a prácu z domu i spoločné pracovné priestory. A to čo najviac adaptívnym a efektívnym spôsobom,  s ambíciou viac zblížiť zamestnancov, dodávateľov a externých pracovníkov.

Nové postupy práce budú vyžadovať odlišný a transparentnejší spôsob zhromažďovania a zdieľania údajov o ľuďoch, pričom HR nástroje a technológie budú spoločne dostupné všetkým zainteresovaným stranám vrátane nových typov HR odborníkov. Budú zamerané na optimalizáciu využitia talentu vo všetkých fázach životného cyklu zamestnancov (Talent Life Cycle).

Všetky druhy HR nástrojov a riešení budú musieť byť spolu integrované, vzájomne prepojené, s možnosťou zdieľania dát. Zúčastnené strany zároveň očakávajú jednoduchý, no bezpečný samostatný prístup.

To je skutočná Workforce Optimisation!

V Thalento® sme odhodlaní a pripravení byť Vašim dôveryhodným partnerom. A čo Vy?

We tailored your journey.