The Future Project_guide.jpg
TFP-interpretationguide.jpg

Mysli – Jednej – Spolupracuj - Komunikuj

Máme 4 samostatné behaviorální oblasti (oblasti chování). Každé z těchto oblastí odpovídá konkrétní kategorie činností a chování, které lze rozpoznat v rámci pracovní role a kontextu.

Pro každou ze 4 behaviorálních oblastí je popsaný charakteristický styl fungování prostřednictvím popsaného typu chování.

Každý ze 4 možných typů chování, které jsou podskupinou dané behaviorální oblasti, popisuje podrobně definovaný styl fungování odpovídající preferencím chování a charakteristikám účastníka.

Dominantní behaviorální oblast a typ jsou popsané ve výstupní zprávě, stejně i odpovídající procento – to označuje úroveň shody mezi profilem účastníka a popsaným typem.

adult-beautiful-business-864994-.jpg

Chceš poznat SVŮJ typ osobnosti?

16 typů osobnosti

1 dominantní oblast

Jak interpretovat SVÉ VÝSLEDKY?

SOUHRN:

Mysli

TFP-Think.png

Způsob získávání informací a rozhodování.

4 typy chování:

·         Analytik: důkladná analýza a příprava rozhodnutí

·         Pragmatik: praktický a akční přístup k problémům

·         Impulzívní: intuitivní jednání a spontánní reakce

·         Pasívní: správně plní úlohy v souladu s pokyny

Odpovídající procento udává úroveň shody mezi profilem účastníka a popsaným typem chování.Jednej

Způsob uchopení aktivity a plnění úloh.

4 typy chování:

 • Svědomitý: pociťuje závazek a úlohy plní s vytrvalostí

 • Podnikatelský: flexibilní a dynamický v konání

 • Realizátor: úlohy vykonává metodicky podle pokynů

 • Hnaný výsledky: orientovaný na cíl a vytrvalý v konání

Uvedené procento udává úroveň korelace mezi profilem účastníka a popsaným typem chování.

TFP-Act.png


Spolupracuj

TFP-Collaborate.png

Zaměření na tým a postoj ke spolupráci.

4 typy chování:

 • Motivátor: angažovaný a zúčastněně řídící druhé

 • Souhlasný: skromný a čekající

 • Direktivní: aktivně zapojený a podnikatelsky zaměřený

 • Spolupracující: zapojený a zaměřený na sladění

Dané procento udává úroveň shody mezi profilem účastníka a popsaným typem chování.Komunikuj

Postoj a přístup k interakci s druhými.

4 typy chování:

 • Extrovert: komunikativní a sebejistý

 • Závislý: komunikativní a důvěřivý

 • Samostatný: kritický a diplomatický

 • Introvert: rezervovaný a čekající

Uvedené procento udává úroveň korelace mezi profilem účastníka a popsaným typem chování.

TFP-Communicate.png