...Optimalizace: Posouváme HR řešení na vyšší úroveň

Header_campaign01-2019.jpg

… Optimalizace: Posouváme HR řešení na vyšší úroveň

V uplynulých letech jsme sledovali "boom" nejrůznějších nástrojů a technologií používaných v oblasti lidských zdrojů. Stovky start-upů se zaměřilo na jednotlivé aspekty životního cyklu zaměstnanců a každý z nich vytvořil nová řešení. Organizace po celém světě postupně přijaly velké změny, které se přehnaly HR prostředím, a nyní rychle přizpůsobují a automatizují svoje procesy a postupy. Bohužel se to často děje bez toho, aby porozuměly skutečným potřebám nebo se ptaly na ty správné otázky, a mnohé z nich do toho skočily bez velkého přemýšlení.

 

Nedostatek Talentů

Zároveň ve stejném okamžiku zažíváme globální nedostatek talentů. Pracovní agentury se musí vypořádat se změnou svého postavení, personální agentury neumí najít správné lidi (buď dostatečně rychle nebo vůbec) a mileniálové nemluví stejným jazykem jako jejich korporátní zaměstnavatelé. Organizace se snaží udržet své dobré zaměstnance a měnící se odvětví mají příliš mnoho důkladně vyškolených lidí, jejichž specializace již není potřeba nebo se proměňuje.

Tato situace a její dosah se může lišit na regionální úrovni, celkově však jde o globální výzvu.

Standardní reakce, nebo postup, kdy dosavadní řešení jen vylepšíme nebo zrychlíme, už nebudou stačit. Career Owneři (ti, co mají kariéru ve svých rukách) a organizace potřebují najít novou rovnováhu.

 

Představujeme: Workforce Optimisation

Je načase udělat další krok a posunout se od automatizovaných HR procesů a postupů směrem k HR řešením, která boudou vést k tomu co nazýváme Workforce Optimisation (Optimalizace pracovní síly).

V nejbližších letech budeme pozorovat vývoj směrem k optimalizaci interakce mezi třemi zainteresovanými stranami: poskytovateli HR technologií, "novou" rolí HR odborníka a interakcí Career Ownera (toho, kdo chce mít kariéru ve svých rukách).

Z našeho pohledu současné HR nástroje nabízejí jen velmi malé možnosti pro zaměstnance/Career Ownery, a proto nemůžou být řešením budoucnosti.

 

Jak to vidíme

V roce 2006, kdy Thalento® vytvořilo své e-Assessmenty (e-nástroje hodnocení), tradiční forma hodnocení byla jakousi vstupní bránou, kde docházelo k rozhodnutí o tom, kdo bude či nebude na pozici přijat.

Dnes je Thalento® důvěryhodným partnerem pro klienty napříč všemi obory ve více než 50 zemích světa a poskytuje jim cenné informace pro jejich rozhodnutí založené na svých e- Assessmentech, Talent Solutions a Talent Intelligence Tools. Výstupy jsou k dispozici v 26 jazycích. Umožňujeme našim klientům zaměřit se na své lidi a jejich potenciál.

V poslední době jsme zaznamenali velký trend směrující k používání údajů o zaměstnancích: všeobecně se začali ve větší míře a širším rozsahu využívat hodnotící nástroje, a zároveň údaje o zaměstnancích a jejich rozvojovém potenciálu se sbírají a analyzují mnohem cílenějším způsobem.

Společnosti zohledňují životní cyklus zaměstnanců (Talent Life Cycle) a jejich konkrétní potřeby a očekávání v rámci jejich týmů.

Úvodní programy při nástupu zaměstnanců, nabízená školení a osobní rozvojové plány se vytvářejí s přihlédnutím k individuálním očekáváním zaměstnance (Career Ownera) a potřebám společnosti.

Tyto nové poznatky je nutné integrovat do nových postupů práce, které by měly respektovat práci na dálku (remote), projektové týmy pracující z více lokalit, flexibilní práci, práci z domu i společné pracovní prostory. A to co nejvíc adaptivním a efektivním způsobem, s ambicí více sblížit zaměstnance, dodavatele a externí pracovníky.

Nové postupy práce budou vyžadovat odlišný a transparentnější způsob shromažďování a sdílení údajů o lidech, přičemž HR nástroje a technologie budou společně dostupné všem zainteresovaným stranám včetně nových typů HR odborníků. Budou zaměřené na optimalizaci využití talentu ve všech fázích životního cyklu zaměstnance (Talent Life Cycle).

Všechny druhy HR nástrojů a řešení budou muset být spolu integrované, vzájemně propojené, s možností sdílení dat. Zúčastněné strany zároveň očekávají jednoduchý, ale bezpečný samostatný přístup.

To je skutečná Workforce Optimisation!

V Thalento® jsme odhodlaní a připravení být Vaším důvěryhodným partnerem. A co Vy?

Připravili jsme vám cestu na míru.