Training-2.jpg
t_academy.png

Od vzniku Thalento® akadémie v roku 2010 prinášame tréningové programy. Vyškolili sme množstvo špecializovaných HR profesionálov po celej Európe.

Dnes ponúkame aj otvorené kurzy a interné školenia našich Assessment riešení, ktoré Vás naučia používať hodnotiace nástroje Thalento®.

Okrem vzdelávacích programov akadémia organizuje aj stretnutia Thalento® užívateľov, kde si môžu vymieňať svoje poznatky, skúsenosti, diskutovať o názoroch a poradiť sa s certifikátormi Thalento® hodnotiteľmi.

Akadémia taktiež pripravuje všetky tréningové materiály. 

Tréningové Programy 

Otvorené Kurzy

Náš kalendár otvorených kurzov je dostupný len v angličtine. 
in-comp-training.png

Interné  Školenia

Cieľ: Interné školenia sú organizované na žiadosť zákazníka a vo všeobecnosti sú určené pre väčšie skupiny alebo sú zamerané na konkrétnu tému školenia. 
userscomments.png

Skupiny Užívateľov

Thalento® skupina užívateľov je expertná komunita vytvorená pre užívateľov Thalento® a vo všeobecnosti je určená na stimulovanie a podporu výmeny informácií, skúseností a poznatkov. Je to ideálny spôsob, ako sa učiť od iných užívateľov Thalento®, možnosť diskutovať a vymieňať si názory s našimi členmi tímu a certifikovanými partnermi.