Science.jpg

Validita a
Normatívne Skupiny

Optimálna kvalita a excelentné výsledky si pýtajú, aby sa Thalento® zaviazalo k neustálemu výskumu.

To nám zároveň umožňuje zabezpečiť kultúrne prispôsobenie nástrojov a potvrdiť validitu našich Talent Solutions prostredníctvom výskumu a štatistických analýz.

Na požiadanie zdieľame podrobné informácie z našich zistení, o validite a dostupných normatívnych skupinách.Validita

Validácia, overovanie platnosti dát,  je miera, do akej výsledky testov korelujú s aktuálnym výkonom a / alebo ako presne predvídajú výkonnosť v budúcnosti.

Thalento® e-Assessments dosahujú 70-80% zhodu s aktuálnym pracovným výkonom.

Thalento® sa zaväzuje k neustálemu potvrdzovaniu validity všetkých našich hodnotiacich nástrojov, a to pomocou štatistických analýz a prieskumov jednotlivých business case. Ide vo všeobecnosti o analýzu vzťahu medzi výsledkami hodnotenia a reprezentatívnou referenčnou skupinou konkrétnej populácie a ich klasifikáciou podľa objektívnej výkonovej stupnice.Normatívne skupiny

Presné a relevantné hodnotenie osobnosti, správania, motivácie a výkonnosti sa dá dosiahnuť použitím čo najväčšieho možného počtu spoľahlivých normatívnych skupín. Normatívne skupiny sa skladajú z rozsiahlych a jasne vymedzených referenčných skupín, ktoré majú jeden alebo viac spoločných znakov (napr. vzdelanie, funkcia, kultúra ...).

Všetky normatívne skupiny Thalento® sú zložené z dostatočne veľkých skupín ľudí (>400) a sú definované v závislosti od veľkého množstva znakov, ako je jazyk, kultúra, typ funkcie, sektor a úroveň vzdelania.

Thalento® vie taktiež vytvoriť a/alebo implementovať špecifické normatívne skupiny podľa spoločnosti alebo funkcie.