Talent Life Cycle Solutions

 


tlc_attract.png

Prilákanie talentov je najväčšou výzvou.

Aby sme prilákali talentov, musíme komunikovať. Na to, aby sme komunikovali musíme rozumieť našim potrebám a potrebám ľudí, ktorí majú kariéru vo svojich rukách (Career Owners).

Aby sme im porozumeli, potrebujeme poznať požiadavky na fungovanie a správanie ľudí, firemnú kultúru a dynamiku tímu. Odpoveď je v dátach kandidátov a zamestnancov. Keď im porozumiete, dokážete vytvoriť správny odkaz.

Identifikujeme potreby a prostredníctvom týchto dát vytvoríme dokonalú stratégiu náboru.Život je o výbere a výber je náš život.

Identifikovať motiváciu, rozpoznať talent a potenciál, to je ďalší dôležitý krok k dosiahnutiu našich cieľov. Zhromažďujeme informácie prostredníctvom kombinácie tých správnych nástrojov určených na identifikáciu soft skills, testujeme vedomosti a mapujeme schopnosti.

Naša odbornosť spočíva v rozpoznaní správnych talentov, ktorá budú napĺňať Vaše biznis požiadavky a budú v súlade s Vašou firemnou kultúrou. Výberový proces je základom pre kvalitný a vhodný výber zamestnancov. Vždy, keď zohľadňujete firemnú kultúru, osobnosť či budúci potenciál kandidáta, je to o Ľuďoch.

tlc_select.png


tlc_manage.png

Riadiť smerom  k budúcnosti.

Ak chcete riadiť ľudí a talentov v moderných organizáciách, potrebujete sa spoliehať na dáta o nich. To si vyžaduje porozumenie založené na dôkazoch a podrobné vedomosti o mäkkých a tvrdých zručnostiach.

Objektívne a overené informácie sú v centre rozhodovacieho procesu. Manažéri potrebujú prístup k informáciám o svojich ľuďoch, aby dosahovali potrebné výsledky.

Prinášame technologické riešenia, ktoré tieto informácie poskytujú.V rámci starostlivosti o prichádzajúcich talentov je motivácia  základom.

Poznanie motivátorov je veľkým prínosom.

Motivovaní ľudia rozvíjajú svoj potenciál a vytvárajú skvelú firemnú kultúru. Napríklad pre miléniálov sú motivácia a pocit zmysluplnosti práce v rebríčku dôležitosti na prvých miestach.

Na to, aby sme porozumeli motivátorom a potrebám ľudí, potrebujeme ich počúvať a pochopiť ich motívy, ašpirácie a hodnoty.

Manažéri potrebujú na dosiahnutie požadovaných výsledkov podložené informácie o svojich ľuďoch.

tlc_motivate.png


tlc_develop.png

Keď zmena a nedostatok talentov sú novou konštantou, rozvoj je úplnou nutnosťou

Ak si chcete uchovať talentov v čase ich  nedostatku, je potrebné ich rozvíjať.

Objavovať a stimulovať rozvojové potreby Career Ownerov je dnes veľkou výzvou. Je nevyhnutné zosúladiť ich individuálne očakávania s potrebami a príležitosťami spoločnosti.

Thalento® ponúka informácie, vďaka ktorým to s prehľadom zvládnete.

Thalento® Learning prináša na mieru pripravené  ako aj štandardné riešenia e-learningu.Mobilita je kľúčovým slovom našej súčasnej biznis reality

Klesajúca dostupnosť talentov a nová etika práce zvyšuje tlak na organizácie. Ľudia chcú vyskúšať aktuálne príležitosti, rozvíjať svoje talenty a rozširovať možnosti.

Mapovanie talentu a jeho budúceho potenciálu, zosúladenie individuálnych potrieb a možností je novou kritickou kľúčovou kompetenciou pre HR. Tvorba aktuálnych a objektívnych údajov v oblasti mobility je v dnešnej dobe cenným prínosom.

S Thalento® rozumieme potrebám organizácií a Career Ownerov v oblasti mobility.

tlc_mobility.png


tlc_outplace.png

Zvládať tok talentov v organizáciách a mimo nich je každodennou úlohou

Organizácie a talenti budú v HR budúcnosti iba dočasnými partnermi. Kariéra sa skracuje a je dynamickejšia.

Ako sa s tým zaoberáme, vo vzájomnej výhodnej win-win filozofii, ukazuje sa spôsob, ako nás v rámci trhu vnímajú talenti.

Hľadanie nových riešení pre novú pracovnú realitu je našou vášňou už celých 10 rokov.Každý koniec je začiatkom nového životného cyklu

Pochopte, prečo ľudia odchádzajú. Počúvajte, učte sa, koučujte a podporujte ich každý deň behom celej ich kariéry u Vás. Nielen vtedy, keď sa rozhodnú odísť.

Akceptujte a podporte ich ďalší kariérny krok, zásadne to totiž určuje ich vnímanie Vašej organizácie.

Je veľmi pravdepodobné, že sa nevidíte naposledy. Spôsob a atmosféra, v ktorej sa rozídete so zamestnancom, ovplyvní pravdepodobnosť budúcej spolupráce a Vašu značku ako zamestnávateľa.

tlc_exit.png