People Analytics.jpg
 

People Analytics

t_talentanalytics.png
 

People Analytics je o poskytovaní relevantných informácií o biznise a o zlepšovaní pracovných skúseností pomocou prediktívnych modelov vytvorených na základe štatistík alebo AI. Na začiatku akejkoľvek analytickej úlohy je položená dobrá výskumná otázka. Táto otázka by mala zlepšiť vašu obchodnú a zamestnaneckú skúsenosť. Riešenie sa poskytuje prostredníctvom implementácie nezaujatých a dôkazmi podložených poznatkov tak, aby viedlo k dosiahnutiu vašich cieľov.

NIEKTORÉ Z NAŠICH VÝSKUMNÝCH OTÁZOK:

Ako efektívny je váš náborový proces?

Ako miléniali dosahujú úspech?

Aké sú kľúčové charakteristiky úspechu?

Čo vo Vašom tíme, Vašej spoločnosti ovplyvňuje zladenie ľudí s firemnou kultúrou?

Pre nás je to všetko o ľuďoch a o dátach.

SÚČASNÉ PROJEKTY

Vplyv motivácie zo strany lídrov na celkovú mieru nespokojností v automobilovom priemysle (SK).

Zodpovedajúce charakteristiky konkrétnej pozície v odvetví logistiky (EÚ).

Rozvoj nového biznis modelu v oblasti personálneho priemyslu (BE).