Industry Solutions.jpg


Thalento® je globálne aktívne v takmer každom priemyselnom odvetví. V priebehu rokov sme spoločne s našimi medzinárodnými partnermi priniesli hodnotné riešenia a postupy v rôznych odvetviach. Stali sme sa odborníkmi na priemyselné riešenia, ktoré sú navrhnuté na základe špecifických požiadaviek  jednotlivých odvetví. A taktiež prinášame modely a testy platné naprieč priemyselnými sektormi.

 
ae_health.png

Healthcare

 

Máme dlhú históriu spolupráce so zdravotníctvom. Model Thalento LEAN (2011) bol vyvinutý v spolupráci s holandskou nadáciou pôsobiacou v oblasti zdravotníctva.

Dnes sa niekoľko nemocníc spolieha na technológiu Thalento® čo sa týka e-Assessmentu a kompetenčných profilov. V úzkej spolupráci s našimi partnermi prinášame assessment centrá (AC), development centrá (DC) a poskytujeme odborné vedomosti v oblasti rozvoja kompetenčných profilov.

V spolupráci s KdG University College v roku 2017 sme vydali Verzorgen Zonder Zorgen (VZZ); nástroj na prevenciu syndrómu Burn-out pomocou diagnostiky a interaktívneho e-learningu.

 
 

Riešenie na Burn-Out Syndróm u Zdravotných Sestier

t_vzz.png

Verzorgen Zonder Zorgen (v súčasnosti k dispozícii LEN v holandčine) je interaktívne e-learningové riešenie zamerané na zdravotné sestry. Zameriava sa na to, aby zdravotné sestry boli odolnejšie voči stresu a vyhoreniu.

Aplikácia bola vedecky overená a vyvinutá v rámci Odborného centra pre psychické well-being pri starostlivosti o pacienta na vysokej škole Karel de Grote v Antverpách.

Thalento® v úzkej spolupráci s KdG optimalizovalo aplikáciu VZZ na ľahko použiteľné e-learningové riešenie. 
ae_automotive.png

Automotive

 

Automobilový priemysel čelí celosvetovo veľkým zmenám. Či už to je dopad nových technológií, ktoré nastupujú s rýchlym tempom, alebo rastúci globálny nedostatok talentov. Výziev je mnoho a len tak neodídu. Thalento® má bohaté skúsenosti s navrhovaním a dodávaním riešení.

Mapovanie kompetencií

Spolu s našim ruským partnerom, HR Solutions, sme pre spoločnosť MAN Rusko navrhli na mieru šité hodnotenie kompetencií. Upravili sme náš model kompetencií Cubes tak, aby vyhovoval požiadavkám MAN, integroval ich vedomostné a odborné testy do našej aplikácie BYTE a poskytol tak kompletné hodnotenie kompetencií. A to v rámci úplného prispôsobenia korporátnej identity MAN.

People Analytics

Odhalenie vzťahu medzi motivačnými kritériami a mierou nespokojností je len jedným využitím, ktoré sme priniesli pre automobilový priemysel.

V úzkej spolupráci s našim slovenským partnerom, uskutočnil náš tím People Analytics a R&D zaujímavý projekt zameraný na analýzu možného prepojenia medzi motivačným statusom tímových lídrov a celkovou mierou nespokojností.

Zosúladenie zručností

Výzvy v automobilových predajných sieťach neustále narastajú! Ako dealeri zvládnu "informovaného" zákazníka? Aké schopnosti / kompetencie musí mať predajca zajtrajška?

Pomáhame európskym výrobcom automobilov nájsť riešenia a adaptovať sa na tieto výzvy.

Určujeme požadované zručnosti, vytvárame kompetenčné profily, ktoré obstoja v budúcnosti, mapujeme existujúce schopnosti a určujeme potenciál rastu. Ďalej navrhujeme nástroje hodnotenia, vytvárame a dodáme tréningové a koučingové programy.

 
 


 
ae_hr.png

HR Service Providers

 

Zmeny vo svete práce zásadným spôsobom narúšajú odvetvie služieb v oblasti ľudských zdrojov. Thalento® má svoje korene v tomto odvetví. Vyvíjame nové riešenia, ako napríklad model Flex alebo náborové riešenia  vytvárané spolu s poskytovateľmi ATS.

Zmena trhu si vyžaduje nové obchodné modely, ktoré zas vedú k zmenám v požadovaných kompetenciách. Netreba ani dodávať, že to narúša aj spôsob, akým personálne a poradenské spoločnosti fungujú.

Thalento® má skúsenosti, pracuje s týmito zmenami a prináša riešenia.

FLEX Model

Model je vyvinutý pre personálne odvetvie, FLEX je silný hodnotiaci nástroj. Na jednej strane je FLEX efektívny. Ponúka prehľad 4 oblastí správania a v každom z nich 4 typy správania.

FLEX je ideálny nástroj na rýchle mapovanie veľkého počtu uchádzačov.

PERSONÁLNE AGENTÚRY

Pre personálne agentúry je v súčasnosti veľkou výzvou množstvo treníc, meniace sa vzťahy so zákazníkmi a konzumerizácia  výberového procesu. Najčastejšou výzvou je skutočnosť, že spoločnosti ani ich zamestnanci nie sú v súlade s HR technológiami a meniacimi sa očakávaniami zákazníkov a ich zamestnancov.

S odvetvím personalistiky pracujeme na vývoji modelov, ktoré predpokladajú tieto výzvy a postavenie. Prichádzame s riešeniami šitými na mieru a trénujeme ich odborníkov.

 
 
 
 

Výstupná Správa 
ae_food.png

Food & Catering

 

Potravinársky priemysel je domovským priemyslom našich prvých zákazníkov. V roku 2008 sme vyvinuli výkonnostný model pre inžinierov technickej údržby v globálnom potravinárskom priemysle.

Dnes ponúkame konkrétne riešenia zahŕňajúce FOOD model,  ktorý prináša overený pohľad na správanie orientované na výsledky a zákazníka, ktoré je tak typické pre toto odvetvie.

FOOD Model

FOOD poskytuje podrobné informácie o osobnosti a motivátoroch, ktoré ovplyvňujú schopnosti a výkon (budúcich) zamestnancov.

Ponúkame 2 modely:

  • Biznis správa: Jasné informácie k biznis rozhodnutiam

  • Podrobná správa: Všetky detaily o výkone a motivácii

Výsledkom je optimálne vyhodnotenie potenciálu pro bežné a manažérske pozície v potravinárskom priemysle.

 
 
 
 

Výstupná Správa 
ae_logistics.png

Logistika

 

Naše skúsenosti v oblasti logistiky siahajú k našim začiatkom. V priebehu rokov sme realizovali projekty v oblasti logistiky, od reorganizácie založenej na analýze schopností a potenciálu až po vývoj prototypových profilov v európskom meradle.

Model LEAN je jedinečný

LEAN bol vyvinutý v spolupráci s našim partnerom v oblasti zdravotníctva. Dnes LEAN uľahčuje spätnú väzbu a ponúka podrobné informácie o oblastiach rozvoja a problémových miestach. Je to ideálny nástroj na zavedenie a podporu Lean Managementu.

Lean Performance & Leadership

Hodnotenie LEAN mapuje výkonnosť a líderské schopnosti a v správe ponúka objektívny pohľad na potenciálny Lean výkon.

Výstupná správa LEAN obsahuje:

  • Intuitívny Lean postoj

  • Potenciálne Lean schopnosti

  • Nežiadúce správanie

  • Lean Leadership

 
 
 
 

Výstupná Správa 
ae_retail.png

Retail & Fashion

 

Malooobchodný a módny priemysel sa neustále mení. Sú tu vysoké očakávania na biznis a na ľudí. Našou pridanou hodnotou je od začiatku porozumenie zákazníkovi a jeho očakávaniam a na základe toho vybratie správnych ľudí so správnymi schopnosťami.

V roku 2011 sme sa v úzkej spolupráci s maloobchodným sektorom zapojili do výskumného projektu. Vďaka tomu vznikla správa Thalento® RETAIL. Dnes sa používa v celej Európe.

THALENTO® RETAIL

Thalento® RETAIL má 2 modely. Obe verzie ponúkajú overené informácie v 5 kľúčových výkonových oblastiach, motivácie a potrieb, ktoré sú špecifické pre maloobchod.

  • Vedúci predajne

  • Predajcovia v maloobchode

Pre oba modely sme vytvorili 2 verzie:

  • Business Manager, ktorý obsahuje iba praktické informácie potrebné pre riadenie

  • HR Professional, ktorý ponúka podrobné informácie

 
 
 
 

Výstupné Správy 

SIMdustry®

V roku 2018 sa spoločnosť SIMdustry® stala našim partnerom. Je globálnym lídrom na trhu v oblasti stolových hier.

 

Toto partnerstvo prináša integráciu e-Assessment, ktoré obohatí riešenia SIMdustry®.

Zrozumiteľné výstupné správy ponúkajú individuálny pohľad na ľudí a ich schopnosti, čím sa podporí dopad vzdelávania a optimalizuje sa výsledok rozvojových programov.

Výsledky SIMdustry® Assessments poskytujú podkladové údaje o jednotlivých silných stránkach, rozvojových oblastiach a úskaliach súvisiacich so zručnosťami, na rozvoj ktorých sú zamerané konkrétnej stolové hry.