Pers. & Mot. Reports.jpg


 
r_perform.png

Výstupná Správa Perform

PERFORM vychádza z nášho širokospektrálneho online dotazníku (TH-PQ) a poskytuje detailný a objektívny prehlaď Osobnosti, Správania a Výkonu. 
r_manage.png

Výstupná Správa Manage

 

MANAGE je rozsiahla správa založená na kompetenciách. Skladá sa z 3 vzájomne sa doplňujúcich častí.

  • Časť 1: Profil manažérskych kompetencií

  • Časť 2: Osobnostné charakteristiky

  • Časť 3: Motivácia a potreby 
r_sales.png

Výstupná Správa Sales

SALES popisuje talent a schopnosti v oblasti predaja, potenciál rastu a motiváciu pre predajné aktivity. To z nej robí nástroj pre nábor a riadenie profesionálov v oblasti obchodu. SALES poskytuje podrobné a overené informácie v 3 segmentoch.

  • Časť 1: Aktivity obchodného cyklu

  • Časť 2: Predajné motívy a potreby

  • Časť 3: Predajné schopnosti 
r_motivate.png

Výstupná Správa Motivate

 

Motivácia zvyšuje výkonnosť a produktivitu, a tým i udržateľnosť zamestnancov. MOTIVATE vám umožní identifikovať, porozumieť a riadiť motivátory a potreby. Motivovaní ľudia tvoria výsledky a zvyšujú spokojnosť zákazníkov. 
r_big5.png

Výstupná Správa BIG-5

 

BIG-5 poskytuje spoľahlivý pohlaď na správanie a osobnostné črty. Popisuje 5 základných osobnostných dimenzií, s individuálnymi rozdielmi v osobnosti popísanými podľa 5 hlavných osobnostných faktorov, z ktorých každý má 2 popisy. BIG-5 umožňuje porozumieť správaniu vo vzťahu k špecifickým funkčným a environmentálnym očakávaniam. 
r_q-scan.png

Výstupná Správa Q-SCAN

 

Q-SCAN je efektívne riešenie pre rýchly a transparentný pohľad na funkčné správanie. Správa obsahuje 4 oblasti, z ktorých každá popisuje 4 typy správania. Poskytuje podrobnosti o preferovanom správaní a funkčných štýlov, ktoré sú doplnené o typické a netypické správanie, silnými stránkami a odporúčaniami pre rozvoj. 
r_assess.png

Výstupná Správa CERTIFIED ASSESSOR

 

Správa ASSESS poskytuje podrobný súhrn pracovného výkonu respondenta popísaného v 30 ukazovateľoch výkonnosti. Je určená pre HR profesionálov a Certifikovaných Thalento® Assessorov ako podporný nástroj pri Assessment a Development Centrách (AC/DC). ASSESS ponúka užívateľom podrobné informácie a slúži ako praktický pracovný nástroj počas hodnotiaceho rozhovoru.

Náhľad profilu a podrobností + poznámky k rozhovoru = hodnotiaci rozhovor