TalentIntelligence Tools.jpg


 
t_teamview.png

TeamView

 

Ideálny nástroj pre riadenie tímov. Porovnajte s TeamView až 10 ľudí v zrozumiteľnom prehľade. Všetky výsledky v jednom grafickom spracovaní.

Je to také jednoduché!

Jednoducho si vyberte svoju výstupnú správu, vyberte ľudí a vygenerujte si svoju správu TeamView. Dosahujte lepšie rozhodnutia vďaka vizuálnemu prehľadu, transparentným priraďovaniam a porovnávaniu jednotlivých výsledkov.

 
 
 

Výstupné Správy 



 
t_cubes.png

Cubes Kompetencie

 

Spravujte vaše kompetencie a potreby ohľadom talentu prostredníctvom Thalento® CUBES Competency Suite.

Obsahuje knižnicu kompetencií so 6 oblasťami a 52 kompetenciami, z ktorých každá je podrobne opísaná v 5 úrovniach. CUBES môže byť plne prispôsobené Vašim požiadavkám.

Zmeňte si jednotlivé oblasti, vyberte si IBA svoje kompetencie, môžete mať menej úrovní či zmeniť ich popisy, všetko je to možné. Detailné správy obsahujú tiež behaviorálne indikátory. CUBES je unikátny! A áno, zapracujeme do neho VÁŠ kompetenčný manuál.

Výstupná Správa



 
t_360.png

Prieskum 360° Spätnej Väzby

 

Thalento® 360° Periscope je prieskum 360° spätnej väzby s viacerými hodnotiteľmi založený na kompetenciách podrobne opísaných v CUBES Competency model. Ideálny spôsob ako hodnotiť výkon, kompetencie, štýl správania a funkčné črty z rôznych perspektív a viacerými hodnotiteľmi.

360° Periscope umožňuje hodnotiť kompetencie a pozývať viacerých hodnotiteľov. Výsledkom je komplexná a podrobná 360° správa.

Je jednoduché prispôsobiť kompetenčnú knižnicu a dokonca aj súvisiace otázky tak, aby zodpovedali vašim potrebám.

 
 
 

Výstupná Správa



 
t_benchmark.png

Benchmark

 

Vybrané správy môžu byť doplnené profilom Benchmark. Pomocou nástroja “Benchmark” vytvoríte ideálny funkčný profil. Výsledkom je jasné a jednoduché grafické porovnanie, ideálne na interpretáciu toho, nakoľko sa kandidát zhoduje s konkrétnymi požiadavkami na pozíciu.

Benchmark Profile je predovšetkým výsledkom podrobnej analýzy výkonu a kritérií úspechu v danej pozícii.

 
 
 

Výstupné Správy


 
t_apraisals.png

Appraisals

 

 

Hodnotenia  si vyžadujú starostlivé plánovanie a často sú časovo náročné.

Vyžadujú včasné plánovanie, správnu metódu a štruktúrované následné opatrenia.
Vytvorte si jedinečné dotazníky šité na mieru, integrujte kompetencie alebo použite naše navrhované dotazníky.

Chcete ísť ešte ďalej? Zostavte si svoje Appraisal pomocou vášho vlastného kompetenčného rámca.

V skratke, vytvárame ideálne riešenie, ktoré odpovedá vašim potrebám.


 
t_manageteam.png

Management Team Dynamics

 

 

Zladené tímy prinášajú výsledky!

Aké je povedomie vášho manažérskeho tímu? Sú to šampióni, ktorí podporujú rozhodnutia manažmentu pred svojimi tímami? Majú členovia manažérskeho tímu rovnakú víziu? Hovoria rovnakým jazykom?

S Management Team Dynamics  získate hlbšie porozumenie tímovým schopnostiam vášho manažérskeho tímu. To všetko vo vizualizovanom a detailnom porovnaní, ktoré Vám umožní vhľad do širokého spektra  kritických ukazovateľov výkonu zoskupených do 3 komplementárnych oblastí:

Stavebné kamene:

  • Základ: 8 základných prevádzkových pravidiel a podmienok

  • Kľúčové hodnoty: Ako členovia manažmentu premýšľajú a konajú vo vzťahu k 9 kľúčovým hodnotám

  • Interakcia: Aká je interakcia jednotlivých členov tímu v rámci 8 vzťahových princípov


 

Organisation Dynamics

 

 

Kultúra, ktorá poháňa Vašu organizáciu

Získajte vhľad do dynamiky Vašej organizácie a o rozhodujúcich parametroch kultúry. Zistite aké sú výzvy, silné stránky a skryté riziká. Budovanie cieľavedomej a efektívnej organizácie je založené na správnych vedomostiach. Organisation Dynamics Vám pomôže určiť Vašu firemnú kultúru a faktory ovplyvňujúce jej dynamiku.

Stavebné kamene:

  • Metódy práce

  • Kľúčové hodnoty

  • Spätná väzba zdola nahor