The Future Project_guide.jpg
TFP-interpretationguide.jpg

Myśli – Działa – Współpracuje – Komunikuje

Istnieją 4 odrębne grupy zachowań. Każda z tych grup odpowiada określonej kategorii działań i zachowań, które można wyróżnić w ramach roli i kontekstu w ujęciu zawodowym.

Dla każdej z 4 grup zachowań charakterystyczny styl funkcjonowania jest opisany za pomocą typu zachowania.

Cztery możliwe typy zachowań, które są wyróżnione w ramach każdej grupy zachowań, opisują dobrze zdefiniowany styl funkcjonowania odpowiadający preferencjom i charakterystyce zachowania uczestnika.

Dominująca grupa i typ zachowania, które są podane w raporcie wraz z dopasowaniem procentowym dla każdego typu zachowania, wskazuje poziom korelacji pomiędzy profilem uczestnika a opisywanym typem zachowania.

adult-beautiful-business-864994-.jpg

Chcesz poznać TWÓJ typ osobowości?

16 typów osobowości

1 dominująca grupa

Jak interpretować TWOJE WYNIKI?

PODSUMOWANIE:

Myśli

TFP-Think.png

Sposób analizowania sytuacji i podejmowania decyzji.

4 typy zachowań:

 • Analityczny: dogłębna analiza i przygotowanie do podjęcia decyzji

 • Pragmatyczny: praktyczne i zorientowane na działanie podejście do problemów

 • Impulsywny: działanie intuicyjnie i spontaniczne reagowanie

 • Bierny: poprawne wykonanie zgodnie z wytycznymi

Wskazana wartość procentowa dopasowania informuje o zgodności pomiędzy profilem uczestnika a opisywanym typem zachowania.Działa

Sposób podejmowania działań i wykonywania zadań.

4 typy zachowań:

 • Sumienny: zaangażowany i wytrwały w realizacji

 • Przedsiębiorczy: elastyczny i dynamiczny w działaniu

 • Sprawczy: działa metodycznie zgodnie z wytycznymi

 • Nastawiony na wynik: ukierunkowany na cel i wytrwały w działaniu

Wskazana wartość procentowa dopasowania informuje o zgodności pomiędzy profilem uczestnika a opisywanym typem zachowania.

TFP-Act.png


Współpracuje

TFP-Collaborate.png

Praca w zespole i nastawienie do współpracy.

4 typy zachowań:

 • Motywujący: aktywnie zaangażowany i włączony w kierowanie

 • Ugodowy: skromny i wyczekujący

 • Kierujący: aktywnie zaangażowany i rzeczowo podchodzący do pracy

 • Współpracujący: zaangażowany i dążący do dostosowania się

Wskazana wartość procentowa dopasowania informuje o zgodności pomiędzy profilem uczestnika a opisywanym typem zachowania.Komunikuje

Postawa w interakcjach z innymi.

4 typy zachowań:

 • Ekstrawertyczny: komunikatywny i pewny siebie

 • Zależny: komunikatywny i ufny

 • Zdystansowany: krytyczny i dyplomatyczny

 • Introwertyczny: powściągliwy i wyczekujący

Wskazana wartość procentowa dopasowania informuje o zgodności pomiędzy profilem uczestnika a opisywanym typem zachowania.

TFP-Communicate.png