Talent Life Cycle Solutions

 


tlc_attract.png

Przyciąganie talentów jest największym wyzwaniem.

Aby przyciągać talenty, musimy się komunikować. Aby się komunikować, musimy zrozumieć potrzeby nasze i Career Owners.

By je zrozumieć potrzebujemy informacji na temat wymagań odnośnie funkcjonowania i zachowania, kultury organizacyjnej i dynamiki zespołu. Odpowiedzi znajdują się w danych dotyczących ludzi. Kiedy rozumiemy te dane, możemy stworzyć właściwy przekaz.

Rozpoznajemy potrzeby i pracujemy na uzyskanych danych w celu stworzenia idealnej strategii zatrudnienia.Życie polega na Selekcji, a Selekcja jest naszym życiem.

Rozpoznanie motywacji, określenie talentów i potencjału to kolejny kluczowy krok do osiągnięcia celów. Zbieramy informacje, wykorzystując kombinację odpowiednich narzędzi do identyfikacji umiejętności miękkich, testowania wiedzy i mapowania zdolności.

Dopasowanie talentu do wymagań biznesowych i kultury firmy to nasza wiedza fachowa. Selekcja jest podstawą do odpowiedniego dopasowania. Zawsze, gdy dopasowujesz kulturę, osobowość lub przyszły potencjał, chodzi o Ludzi.

tlc_select.png


tlc_manage.png

Kieruj się w stronę przyszłości.

Aby zarządzać ludźmi i ich talentami w nowoczesnych organizacjach, trzeba polegać na danych dotyczących ludzi. Wymaga to spostrzeżeń opartych na dowodach i szczegółowej wiedzy na temat miękkich i twardych faktów.

Obiektywne i zatwierdzone informacje znajdują się w centrum decyzji zarządczych. Menedżerowie potrzebują dostępu do informacji o pracownikach, aby osiągnąć wyniki.

Dostarczamy tych informacji dzięki rozwiązaniom  opartym na technologii.Motywacja jest warunkiem koniecznym dla przyszłych talentów.

Znajomość tego, co nas napędza oraz motywuje jest niezaprzeczalnym atutem.

Zmotywowani ludzie rozwijają swój potencjał i tworzą wspaniałą kulturę firmy. Motywacja i poczucie wartości są na szczycie listy u Milenialsów.

Aby zrozumieć, co ludzi napędza, musimy ich słuchać i starać się zrozumieć ich motywy, aspiracje i wartości.

Menedżerowie potrzebują informacji opartych na dowodach w celu zarządzania wynikami.

tlc_motivate.png


tlc_develop.png

Gdy zmiany i niedobór talentów są nową stałą, odpowiedzią na nią jest niewątpliwie rozwój. 

Jeśli chcesz zatrzymać talenty w czasach niedoboru, musisz je rozwijać.

Odkrywanie i stymulowanie potrzeb rozwojowych u Career Owners jest dziś wielkim wyzwaniem. Konieczne jest dostosowanie ich indywidualnych oczekiwań do potrzeb i możliwości organizacyjnych firmy.

Thalento® dostarcza informacji, które pozwolą sprostać temu wyzwaniu.

Thalento® Learning rozwija zarówno dostosowane do potrzeb, jak i standardowe rozwiązania e-learningowe.Mobilność to słowo kluczowe w naszej obecnej rzeczywistości biznesowej.

Spadająca dostępność talentów i nowy Świat Etyki Pracy wywierają większą presję na organizacje. Ludzie chcą odkrywać nowe możliwości i poszerzać swoje talenty i opcje rozwoju.

Mapowanie potencjału przyszłych talentów, dopasowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości, jest nową kluczową kompetencją działów HR. Tworzenie rzeczywistych i obiektywnych danych, które identyfikują i stymulują mobilność jest cennym atutem.

W Thalento® rozumiemy potrzeby organizacji i Career Owners w zakresie mobilności.

tlc_mobility.png


tlc_outplace.png

Umożliwienie przepływu talentów do i z organizacji staje się nową rzeczywistością.

Firmy i talenty będą tymczasowymi partnerami w przyszłym świecie pracy, gdzie kariery są krótsze i bardziej dynamiczne.

Jak dobrze sobie z tym radzimy, wg. filozofii win-win, określa sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez talenty na rynku pracy.

Poszukiwanie nowych rozwiązań dla nowych realiów pracy jest naszą pasją od 10 lat.Każdy koniec jest początkiem nowego cyklu życia.

Spróbuj zrozumieć, dlaczego ludzie odchodzą z pracy. Słuchaj, nauczaj, coach’uj, dawaj wsparcie każdego dnia, podczas całej kariery zawodowej, a nie tylko wtedy, gdy decydują się odejść.

Zaakceptuj ich decyzję i zachęcaj do zrobienia kolejnego kroku w karierze, ponieważ to decyduje o tym, jak pracownicy postrzegają Twoją organizację.

W przyszłości najprawdopodobniej Wasze ścieżki ponownie się skrzyżują. Sposób, w jaki się pożegnacie będzie determinować możliwość przyszłej współpracy oraz Twoją markę pracodawcy.

tlc_exit.png