Industry Solutions.jpg


Thalento® działa aktywnie w prawie każdej branży. Przez lata, wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami, zdobyliśmy cenne doświadczenia w różnych dziedzinach przemysłu. Zaowocowało to wiedzą branżową i wyszukanymi rozwiązaniami sektorowymi. Rozwiązaniami, które obejmują specyficzne wymagania sektorowe, a także modele i oceny mające zastosowanie w szeroko pojętej branży.

 
ae_health.png

Opieka Zdrowotna

 

Mamy długą historię współpracy z branżą opieki zdrowotnej. Model Thalento® LEAN (2011) został opracowany we współpracy z holenderską Fundacją działającą w branży opieki medycznej.

Obecnie kilka szpitali polega na technologii Thalento® w zakresie e-Assesmentu i Modeli Kompetencji. W ścisłej współpracy z naszymi Partnerami prowadzimy Assessment i Development Centers oraz zapewniamy wiedzę wymaganą do budowy i rozwoju kompetencji.

We współpracy z KdG University College w 2017 roku stworzyliśmy Verzorgen Zonder Zorgen (VZZ); narzędzie do zapobiegania wypaleniu zawodowemu dzięki diagnostyce i interaktywnym szkoleniom e-learning.

 
 

STOP wypaleniu zawodowemu pielęgniarek

t_vzz.png

Verzorgen Zonder Zorgen (obecnie TYLKO dostępny w języku niderlandzkim) jest interaktywnym rozwiązaniem e-learningowym skierowanym do pielęgniarek. Jego celem jest nauczenie pielęgniarek większej odporności na stres i wypalenie zawodowe.

Aplikacja została naukowo zatwierdzona i opracowana w ramach Centrum Ekspertyz na rzecz Dobrostanu Psychicznego w Opiece nad Pacjentami, w Kolegium Uniwersyteckim Karel de Grote w Antwerpii.

W ścisłej współpracy z KdG, Thalento® zoptymalizowało aplikację VZZ tworząc przyjazne dla użytkownika rozwiązanie e-learningowe. 
ae_automotive.png

Przemysł Motoryzacyjny

 

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia czoła trudnym wyzwaniom. Niezależnie od tego, czy jest to wpływ nowych technologii pojawiających się w szybkim tempie, czy rosnący globalny niedobór talentów. Wyzwania są różnorodne i ciągle ich przybywa. Thalento® posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań dla takich problemów.

Mapowanie Kompetencji

Wspólnie z naszym rosyjskim partnerem, HR Solutions, zaprojektowaliśmy dopasowaną do potrzeb ocenę kompetencji dla MAN Rosja. Dostosowaliśmy nasz model Cubes Competency Framework do wymagań MAN, zintegrowaliśmy ich testy wiedzy i kwalifikacji w naszej aplikacji BYTE, aby zapewnić pełną ocenę wymaganych kompetencji. I to wszystko w ramach jednolitej identyfikacji wizualnej MAN.

People Analytics 

Wykrywanie korelacji pomiędzy kryteriami motywacyjnymi a wskaźnikiem odejść jest tylko jednym z zastosowań, które opracowaliśmy dla przemysłu motoryzacyjnego. 

Nasze działy People Analytics oraz R&D, w ścisłej współpracy ze słowackim partnerem, podjęły interesujący projekt analizy potencjału leżącego u podstaw związku pomiędzy poziomem motywacji liderów zespołów a ogólnym wskaźnikiem odejść z firmy.

Dostosowanie Umiejętności

Wyzwania w programach sprzedaży w branży motoryzacyjnej są coraz większe! Jak dealerzy radzą sobie z "poinformowanym" klientem? Jaki zestaw umiejętności/kompetencji musi posiadać doradca handlowy jutra?

Zadając pytania jak powyżej, pomagamy europejskim producentom samochodów, chcącym dostosować się do tych wyzwań.

Określamy wymagany zestaw umiejętności, tworzymy przyszłościowe ramy kompetencji, mapujemy istniejące możliwości i określamy potencjał wzrostu. Następnie projektujemy narzędzia oceny, tworzymy i realizujemy programy szkoleniowe i coachingowe.

 
 


 
ae_hr.png

Dostawcy Usług HR

 

Zmiany w świecie pracy w zasadniczy sposób zakłócają funkcjonowanie branży usług HR. Thalento® ma swoje korzenie w tej branży. Opracowujemy nowe rozwiązania, takie jak Flex Model lub wspomagające rekrutację, wspólnie z dostawcami ATS.

Zmieniające się rynki potrzebują nowych modeli biznesowych, które w zamian prowadzą do modyfikacji wymagań kompetencyjnych. Nie trzeba dodawać, że zakłóca to sposób, w jaki firmy consultingowe i rekrutacyjne prowadzą swoją działalność.

Thalento® posiada doświadczenie w pracy z takimi wyzwaniami i opracowaniu skutecznychrozwiązań.

Raport FLEX

Opracowany dla branży rekrutacyjnej, jest potężnym narzędziem, choć tylko jednostronicowym. Opisuje preferowane zachowania w jednym z czterech typowych stylów funkcjonowania.

Raport FLEX jest rozwiązaniem umożliwiającym szybkie zmapowanie dużej liczby kandydatów.

REKRUTACJA MASOWA (STAFFING)

Zwiększona rotacja, zmiana relacji z klientami i konsumeryzacja zatrudnienia to dzisiejsze  wyzwania  stojące przed firmami STAFFINGOWYMI. Bardzo często rzeczywistość pokazuje, że Firmy takie i ich pracownicy nie są dostosowani do technologii HR i zmieniających się oczekiwań klientów i ich pracowników.

Współpracujemy z branżą Staffing w celu opracowania modeli, które przewidują stojące przed nimi  wyzwania. Wybieramy dopasowane do potrzeb rozwiązania i szkolimy ekspertów.

 
 
 
 

Raport 
ae_food.png

Żywność i Gastronomia

 

Przemysł spożywczy i gastronomiczny to branża reprezentowana przez naszych pierwszych klientów. W 2008 roku opracowaliśmy model efektywności dla zaawansowanych technologicznie inżynierów utrzymania ruchu w globalnym przemyśle spożywczym.

Obecnie posiadamy konkretne rozwiązania, w tym model FOOD, który pozwala na wgląd w typowy dla tej branży sposób postępowania, zorientowany na wyniki oraz na klienta.

Raport Food

Opisuje szczegóły dotyczące osobowości i czynników motywujących, które decydują o możliwościach i efektywności (przyszłych) pracowników. Oferujemy 2 modele: 

  • Raport biznesowy: zawiera jasne informacje na temat decyzji biznesowych

  • Raport szczegółowy: zawiera szczegółowe informacje na temat efektywności i motywacji.

Rezultatem jest lepsza ocena kandydatów i ich potencjału pod kątem stanowisk ogólnych i kierowniczych w branży spożywczej.

 
 
 
 

Raport 
ae_logistics.png

Logistyka

 

Nasze doświadczenia w dziedzinie logistyki sięgają początków naszej działalności. Przez lata realizowaliśmy projekty w branży logistycznej, począwszy od reorganizacji w oparciu o możliwości i analizę potencjału, a skończywszy na tworzeniu prototypowych profili na skalę europejską. 

Unikatowość Modelu LEAN

LEAN został opracowany we współpracy z partnerem z branży opieki zdrowotnej. Raport LEAN ułatwia przekazywanie feedbacku, wskazuje obszary rozwoju i tzw. wąskie gardła. Jest idealnym narzędziem do wprowadzania i promowania zarządzania według strategii Lean Management. 

Efektywność  „LEAN” i pełnienia roli lidera

LEAN obejmuje umiejętności związane z efektywnością i pełnieniem roli lidera, a także zapewnia obiektywny obraz respondenta, szczegółowo omówiony w raporcie Lean Performance Potential.

Raport LEAN zawiera:

  • Intuicyjne podejście do strategii Lean

  • Potencjalne zdolności w zakresie strategii Lean

  • Podejście przeciwstawne

  • Strategię Lean Leadership

 
 
 
 

Raport 
ae_retail.png

Handel Detaliczny i Moda

 

Branża Retail & Fashion jest w ciągłym procesie zmian. Oczekiwania wobec biznesu i pracowników są wysokie. Zrozumienie oczekiwań klientów i dopasowanie ich do właściwych ludzi i możliwości było naszą wartością dodaną od samego początku.

W 2011 roku zaangażowaliśmy się w projekt badawczy w ścisłej współpracy z sektorem detalicznym. Efektem tych badań był raport Thalento® RETAIL. Obecnie jest on stosowany w całej Europie.

THALENTO® RETAIL

Thalento® RETAIL to 2 raporty. Obydwa zawierają sprawdzone informacje na temat 5 kluczowych obszarów efektywności oraz motywacji i czynników motywujacych, które są specyficzne dla sektora detalicznego.

  • Kierownik Sklepu

  • Sprzedawca

Każdy dostępny w 2 wersjach:

  • wersja dla kierownika, która zawiera praktyczne informacje zarządcze

  • wersja dla HR, która zawiera szczegółowe informacje na temat oceny uczestnika badania.

 
 
 
 

Raporty 

SIMdustry®

W 2018 roku nawiązaliśmy nowe partnerstwo z SIMdustry®, światowym liderem rynku gier planszowych.  

Partnerstwo to zapewni zintegrowany e-Assesment, który wzbogaci rozwiązania SIMdustry® Solutions.

Przejrzyste raporty oferują indywidualny wgląd w osobowość człowieka i jego talenty, aby zwiększyć efekty szkolenia i zoptymalizować wyniki programów rozwojowych.

SIMdustry®Assesments dostarczają opartych na dowodach danych na temat indywidualnych mocnych stron, wyzwań i pułapek związanych z umiejętnościami trenowanymi podczas konkretnej symulacji planszowej.