People Analytics.jpg
 

People Analytics

t_talentanalytics.png
 

People Analytics dostarcza przedsiębiorcom użytecznych informacji na temat ich biznesu i zwiększa możliwości biznesowe poprzez wykorzystanie statystyk lub SI do modelowania predykcyjnego. Na początku każdego zadania analitycznego leży dobre pytanie badawcze. Pytanie to powinno usprawnić Twój biznes i relacje z pracownikami. Rozwiązania są dostarczane poprzez wdrożenie bezstronnych i opartych na dowodach spostrzeżeń, by osiągnąć cele.

NIEKTÓRE Z NASZYCH PYTAŃ BADAWCZYCH:

Jak efektywny jest Twój proces rekrutacji?

Jak Millenialsi osiągają sukces?

Jakie są kluczowe cechy sukcesu?

Co decyduje o kulturowym dopasowaniu Twojego zespołu, Twojej firmy?

Według nas, wszystko doyczy Ludzi i Danych.

AKTUALNE PROJEKTY

Wpływ czynników motywujących Team Leaders na ogólny wskaźnik odejść z pracy w przemyśle motoryzacyjnym (SK).

Dopasowanie charakterystyki specyficznej pozycji w branży logistycznej (UE).

Opracowanie nowego modelu biznesowego dla rekrutacji masowej (BE).