TalentIntelligence Tools.jpg


 
t_teamview.png

TeamView

 

To idealne narzędzie do zarządzania zespołem. Wykorzystaj TeamView, aby w przejrzysty sposób porównać wyniki nawet 20 osób. Wszystkie wyniki zostaną zwizualizowane w spójny, graficzny sposób.

To bardzo proste!

Wystarczy wybrać raport, następnie wybrać odpowiednie osoby i wygenerować TeamView. Skorzystaj z podglądu wizualnego i przejrzyście przedstawionego stopnia dopasowania, by  porównać indywidualne wyniki, które pomogą podejmować lepsze decyzje.

 
 
 

Raporty  
t_cubes.png

Cubes Competencies

 

Zarządzaj swoimi potrzebami związanymi z kompetencjami i talentami dzięki pakietowi Thalento® CUBES Competency Suite.

Pakiet zawiera bibliotekę kompetencji, która w 6 grupach obejmuje 52 kompetencje, z czego każda jest szczegółowo opisana na 5 poziomach. Pakiet CUBES umożliwia pełne dostosowanie do Twoich wymagań.

Możesz zmieniać grupy, wybierać tylko określone kompetencje, używać tylko niektórych poziomów – wszystko jest możliwe. Nasze raporty są tak szczegółowe dzięki wskaźnikom zachowań. CUBES to wyjątkowe rozwiązanie! Dodatkowo zintegrujemy je z twoją księgą kompetencji.

Raport 
t_360.png

Badanie 360°

 

Thalento® 360° Periscope to badanie oparte na wielopłaszczyznowej ocenie 360 stopni, dotyczącej kompetencji wyszczególnionych w modelu CUBES Competency model. To idealny sposób na przeprowadzenie oceny efektywności, kompetencji, stylu zachowania i cech funkcjonalnych z wielu perspektyw i przy użyciu różnych schematów oceny.

Badanie 360° Periscope umożliwia ocenę kompetencji przy użyciu wielu schematów oceny. Rezultatem będzie obszerny i szczegółowy raport 360°.

Bibliotekę kompetencji, a nawet związane z nią pytania, można w łatwy sposób dostosować do własnych potrzeb.

 
 
 

Raport 
t_benchmark.png

Profil Porównawczy

 

Wybrane raporty można uzupełnić o Benchmark Profile. Za jego pomocą można stworzyć wzorcowy profil funkcyjny. Przedstawiony w formie przejrzystej i czytelnej grafiki, jest idealny, by interpretować dopasowanie względem określonych wymagań funkcjonalnych.

Benchmark Profile jest oparty na szczegółowej analizie wyników i funkcjonalnych kryteriów sukcesu.

 
 
 

Raporty


 
t_apraisals.png

Appraisals

 

 

Ocena pracownicza to zadanie czasochłonne, wymagające starannego planowania.

Oceny wymagają terminowego planowania, odpowiedniej metody i zorganizowanych działań następczych. Stwórz unikalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb kwestionariusze, zintegruj kompetencje lub skorzystaj z kwestionariuszy z naszej oferty.
Chcesz pójść o krok dalej? Stwórz własną ocenę Appraisal dostosowaną do Twoich potrzeb za pomocą ram kompetencji.

Mówiąc krótko, budujemy idealne rozwiązanie, które odzwierciedla Twoje potrzeby.


 
t_manageteam.png

Management Team Dynamics

 

 

Zgrane zespoły osiągają wyniki!

Jaka jest świadomość Twojego zespołu zarządzającego? Czy składa się on z osób, które popierają decyzje kierownicze, stojąc przed swoimi zespołami podwładnych? Czy członkowie zespołów zarządzających współdzielą tę samą wizję i mówią tym samym językiem?

Dzięki narzędziu Management Team Dynamics lepiej zrozumiesz zdolności swojego zespołu zarządzającego. Zyskasz szczegółowy wgląd w bogatą gamę wskaźników efektywności, pogrupowanych w trzech uzupełniających się obszarach:

Moduły do budowy rozwiązania:

  • Podstawowe: 8 podstawowych zasad i warunków operacyjnych

  • Podstawowe wartości: Jak członek zespołu zarządzającego myśli i działa w oparciu o 9 podstawowych wartości

  • Interakcja: W jaki sposób poszczególni członkowie zespołu wchodzą w interakcje, ze szczegółowym opisem na podstawie 8 zasad budowania relacji.


 

Organisation Dynamics

 

 

Kultura, która jest siłą napędową organizacji.

Poznaj dynamikę swojej organizacji i elementy kultury organizacyjnej, które są jej siłą napędową. Dowiedz się więcej o wyzwaniach, mocnych stronach i ukrytych zagrożeniach. Budowanie skoncentrowanej i skutecznej organizacji opiera się na posiadaniu odpowiedniej wiedzy. Organisation Dynamics pomaga określić kulturę organizacyjną i wskazuje na dynamikę wywieranego wpływu.

Moduły do budowy rozwiązania:

  • Metody pracy

  • Podstawowe wartości

  • Upward feedback