Pers. & Mot. Reports.jpg


 
r_perform.png

Raport Perform

Raport PERFORM opiera się na naszym szeroko zakrojonym kwestionariuszu online (TH-PQ), oferując szczegółowy i obiektywny obraz osobowości, zachowania i efektywności. 
r_manage.png

Raport Manage

 

Raport MANAGE to obszerny raport oparty na kompetencjach, składający się z 3 wzajemnie uzupełniających się części:

  • Część 1: Profil Kompetencji Zarządczych

  • Część 2: Cechy Osobowości

  • Część 3: Motywacja i Potrzeby 
r_sales.png

Raport Sales

Raport SALES opisuje talent i zdolności w dziedzinie sprzedaży, potencjał do rozwoju oraz motywację do podejmowania działań na rzecz sprzedaży. Ten raport jest podstawą do procesu zatrudniania i zarządzania specjalistami ds. sprzedaży. Szczegółowe i rzetelne informacje zawarte w raporcie SALES są podzielone na 3 segmenty:

  • 1. Cykl Sprzedaży

  • 2. Motywacja i Czynniki Motywujące Sprzedaż

  • 3. Umiejętności Sprzedażowe 
r_motivate.png

Raport Motivate

 

Motywacja wpływa na efektywność i produktywność, a tym samym na utrzymywanie wyników. Raport MOTIVATE umożliwia identyfikację, zrozumienie i zarządzanie czynnikami motywującymi i potrzebami. Zmotywowane osoby generują wyniki i wpływają na wyższą satysfakcję klientów. 
r_big5.png

Raport BIG-5

 

Raport osobowości Wielkiej Piątki (BIG 5) zapewnia rzetelny wgląd w zachowanie i cechy osobowości. Przedstawia 5 podstawowych wymiarów osobowości wraz z indywidualnymi różnicami osobowościowymi, gdzie każdy z wymiarów jest ograniczony przez 2 czynniki. Raport BIG 5 pozwala zrozumieć zachowanie w stosunku do konkretnych oczekiwań funkcjonalnych i środowiskowych. 
r_q-scan.png

Raport Q-SCAN

 

Raport Q-SCAN to skuteczne rozwiązanie, umożliwiające szybkie uzyskanie przejrzystego obrazu zachowań funkcjonalnych. Składa się z 4 segmentów, z których każdy obejmuje 4 typy zachowań. Ten raport podaje szczegółowe informacje na temat preferowanych zachowań i stylu działania, opisuje typowe i nietypowe zachowania, mocne strony i obszary wymagające poprawy. 
r_assess.png

Raport
CERTIFIED ASSESSOR

 

Raport ASSESS zawiera szczegółowy opis funkcjonowania zawodowego osoby ocenianej, wyrażony za pomocą 30 wskaźników efektywności. Raport jest przeznaczony dla specjalistów HR i Certyfikowanych Assessorów Thalento (Certified Thalento® Assessors) jako narzędzie pomocnicze dla Assessment i Development Centers. Raport ASSESS oferuje użytkownikom szczegółowe informacje i służy jako praktyczne narzędzie robocze podczas wywiadu.

Przegląd profilów i szczegółowych informacji + notatki z rozmowy =  wywiad (rozmowa oceniająca)