e-Assessments.jpg


 
t_perform-quest-105pixels.png

Osobowość i Motywacja

Kwestionariusz Thalento® Personality & Motivation Questionnaire wyznacza kryteria i cechy, które decydują o zachowaniu i osiąganych wynikach w kontekście zawodowym. Kwestionariusz mierzy 30 wskaźników osobowościowych i motywacyjnych. Zapewnia on sprawdzoną podstawę do opracowywania raportów z naszego bogatego portfolio.

 
t_thpq.png

Personality & Motivation
Questionnaire
(TH-PQ)

Kwestionariusz Thalento® Personality & Motivation Questionnaire mierzy 30 kryteriów zachowań i cech, które decydują o postępowaniu i osiąganych wynikach w kontekście zawodowym.

t_thcpq.png

Condensed
Questionnaire
(TH-CPQ)

Kwestionariusz Thalento® Condensed Personality & Motivation Questionnaire bazuje na TH-PQ, ale używa tylko 6 stwierdzeń opisujących daną cechę.

Blue Collar
Questionnaire
(TH-BCPQ)

Kwestionariusz Thalento® Blue Collar Personality & Motivation Questionnaire bazuje na TH-PQ, ale przy wykorzystaniu specjalnie przystosowanego do tego celu języka.

 
 
 

Kliknij, aby obejrzeć raporty 
t_compass.png

COMPass

Thalento® COMPass to unikalny i intuicyjny sprawdzian kompetencji (Competency assessment). Oparty o model kompetencji CUBES Competency Model, mierzy aż 38 kompetencji. W czasie krótszym niż 20 minut mierzymy i tworzymy schemat wybranych kompetencji.

Rezultatem jest obiektywny i uzasadniony raport, wykazujący styl zachowania, jakie prezentuje respondent, jego mocne strony oraz dziedziny rozwoju.

 
 

Raport 
t_cognitive-all-105pixels.png

Testy Zdolności Kognitywnych

Thalento® oferuje kompleksowy pakiet testów zdolności kognitywnych. Wszystkie nasze testy zdolności kognitywnych składają się ze specjalnie wyselekcjonowanych zadań z obszernej bazy danych RANDOMISER. Aby zapewnić wiarygodne wyniki uzyskiwane zdalnie, można je sprawdzić w module weryfikacyjnym VALIDATE.

 
t_scope.png

Test SCOPE

Test SCOPE sprawdza umiejętność rozumowania abstrakcyjnego.

t_s.png

Test S

Test S sprawdza umiejętność rozumowania numerycznego.

t_a.png

Test A

Test A odwzorowuje umiejętność rozumowania werbalnego.

 
 

Raporty 
t_ability-all-105pixels.png

Testy Umiejętności

Thalento® oferuje pakiet testów umiejętności, które zostały opracowane tak, by mierzyć określone umiejętności funkcjonalne i efektywność w kontekście zawodowym. Testy są dostępne dla wielu sektorów i branż.

Stworzyliśmy trzy odrębne kategorie naszych Testów umiejętności.

 

Ogólne Testy Umiejętności

 
t_sna.png

Test SNA

Test SNA wykazuje umiejętności szybkiego i dokładnego działania.
 

t_pno.png

Test PNO

Test PNO wykazuje umiejętności planowania i organizacji.
 

t_elan.png

Testy Językowe

Testy ElaN Tests sprawdzają i odwzorowują pisemne umiejętności językowe.
 

t_skills.png

Testy Microsoft Office

Test umiejętności obsługi pakietu Microsoft Office mierzy umiejętności obsługi najczęściej używanych programów biurowych pakietu MS Office.
  

Testy Badające Umiejętności Techniczne

 
t_alg-mech.png

Mechanik (3)

  • Przemysłowy

  • Samochodowy – doświadczony

  • Samochodowy – pomocnik

t_elect-autom.png

Elektryk (3)

  • Zakres ogólny

  • Obiekty mieszkalne

  • Obiekty przemysłowe

t_koeltechn.png

Technik (2)

  • Instalacji chłodniczych

  • AKPiA 

Testy Zdolności Kadrowych

 
t_cco.png

TH-Control & Coding of Numbers

TH-Control & Coding of Numbers mierzy, w jaki sposób ktoś wykonuje proste zadanie kontroli i klasyfikacji.

t_sonco.png

TH-Commercial Skills
 

TH-Commercial Skills służy do określenia, w jakim stopniu uczestnik skutecznie reaguje, unika lub podejmuje inicjatywę w sytuacjach społecznych.

t_basicvalue.png

TH-Basic Value Test
 

TH-Basic Value Test odwzorowuje wartości, które są ważne dla uczestnika w kontekście profesjonalnym.

t_co-non.png

TH-Negotiating Styles and Skills

TH-Negotiating Styles and Skills mierzy, jak uczestnik radzi sobie z konfliktami i negocjacjami.

t_th-getal.png

TH-Number

TH-Number jest testem koncentracji, który mierzy zdolność uczestnika do sprawdzania i kontrolowania danych w różnych sytuacjach.

 
 
 
 
 
 

Wszystkie Raporty Umiejętności 
t_i-rater.png

I-Rater -
Kwestionariusz z Auto-oceną

Thalento® I-Rater to kwestionariusz  auto-oceny uczestnika, oparty na modelu kompetencji CUBES Competency Model. Może mierzyć aż 52 kompetencje, pozwala zrozumieć styl zachowania i tworzy schemat cech funkcjonalnych odpowiadających perspektywie uczestnika badania.

 
 
 

Raport 
t_careercoach-105pixels.png

Career Fitness Profiler

Career Fitness Profiler to zaawansowany i kompleksowy pakiet ułatwiający doradztwo zawodowe, coaching oraz mobilność wewnętrzną i zewnętrzną. Career Fitness Profiler został opracowany w ramach CareerCoach®, programu Uniwersytetu w Antwerpii. Kwestionariusze Career Fitness Profiler zostały zweryfikowane naukowo na Uniwersytecie w Antwerpii przez dr. Woutera Van Bockhavena i prof. dr. Jesse Segers. CareerCoach® i Thalento® stworzyły przyjazny dla użytkownika, atrakcyjny wizualnie pakiet narzędzi dla Pracowników (tzw. Career Owners) i organizacji.

 
 

Raport