The Future Project_guide.jpg
TFP-interpretationguide.jpg

Denken – Doen – Communiceren - Samenwerken

Er zijn 4 gedragsclusters. Elke cluster correspondeert met een specifieke groep van activiteiten en gedragingen die onderscheiden kunnen worden in een professionele rol en bijhorende context.

Voor elk van de 4 gedragsclusters, is de kenmerkende functioneringsstijl beschreven met een gedragstype.

De 4 mogelijke gedragstypes, binnen elke gedragscluster, zijn elk beschreven door een duidelijk afgelijnde functioneringsstijl die kenmerkend is voor de gedragsvoorkeuren en karakteristieken van de deelnemer.

De dominante gedragscluster en gedragstype zijn beschreven in het rapport, evenals een matching percentage – voor elk gedragstype – dat de graad van overeenkomst tussen de deelnemer en de het gedragstype aangeeft.

adult-beautiful-business-864994-.jpg

Welk persoonlijkheidstype ben JIJ?

16 persoonlijkheidstypes

1 dominante cluster

Hoe lees je JOUW RESULTAAT?

SAMENVATTING:

Denken

TFP-Think.png

De wijze waarop men zaken onderzoekt en beslissingen neemt.

4 gedragstypes:

 • Analist: grondig analyseren en voorbereiden van beslissingen

 • Pragmaticus: praktisch en actiegerichte aanpak van problemen

 • Impulsief: intuïtief handelen en spontaan reageren

 • Passief: correct en volgens richtlijnen uitvoeren

Een matchingspercentage geeft de overeenstemmende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype.Doen

De wijze waarop men activiteiten aanpakt en taken uitvoert.

4 gedragstypes:

 • Plichtsbewust: betrokken en volhardend in het uitvoeren

 • Ondernemend: flexibel en dynamisch in handelen

 • Uitvoerend: methodisch en volgens richtlijnen uitvoeren

 • Resultaatgericht: doelgericht en volhardend in handelen

Een matchingspercentage geeft de overeenstemmende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype.

TFP-Act.png


Samenwerken

TFP-Collaborate.png

Focus op het team en houding in samenwerking.

4 gedragstypes:

 • Motivator: actief betrokken en participatief sturend

 • Volgzaam: bescheiden en afwachtend

 • Sturend: actief betrokken en zakelijk sturend

 • Meewerkend: geëngageerd en gericht op afstemming

Een matchingspercentage geeft de overeenstemmende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype.Communiceren

Houding en aanpak in interactie met anderen.

4 gedragstypes:

 • Extravert: communicatief en zelfzeker

 • Afhankelijk: communicatief en vertrouwd

 • Afstandelijk: kritisch en diplomatisch

 • Introvert: gereserveerd en afwachtend

Een matchingspercentage geeft de overeenstemmende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype.

TFP-Communicate.png