e-Assessments.jpg


 
t_perform-quest-105pixels.png

Persoonlijkheid & Motivatie

Thalento® Personality & Motivation Questionnaires identificeren gedragscriteria en -eigenschappen die bepalend zijn voor professioneel gedrag, motivatie en prestatie. Zij meten 30 Persoonlijkheid en Motivatie indicatoren en vormen de gevalideerde basis voor ons breed portfolio aan rapporten.

 
t_thpq.png

Personality & Motivation
Questionnaire
(TH-PQ)

De Thalento® Personality & Motivation Questionnaire meet 30 gedragsindicatoren en -eigenschappen die bepalend zijn voor professioneel gedrag, motivatie en het voorspellen van prestatie.

t_thcpq.png

Condensed
Questionnaire
(TH-CPQ)

De Thalento® Condensed Personality & Motivation Questionnaire is gebaseerd op de TH-PQ maar gebruikt slechts 6 statements per eigenschap.

Blue Collar
Questionnaire
(TH-BCPQ)

De Thalento® Blue Collar Personality & Motivation Questionnaire is gebaseerd op de TH-PQ maar gebruikt aangepast taalgebruik.

 
 
 

Klik voor rapporten 
t_compass.png

COMPass

Thalento® COMPass is een unieke en intuïtieve Competentie assessment. Het meet maar liefst 38 competenties, gebaseerd op ons CUBES Competency Model. In minder dan 20 minuten brengen we de geselecteerde competenties in kaart.

De uitkomst is een objectief en gevalideerd rapport op prestatie, gedragsstijl, sterktes en ontwikkelingsdomeinen.

 
 

Rapport 
t_cognitive-all-105pixels.png

Cognitieve Testen

Thalento® biedt een uitgebreide suite van Cognitieve Testen aan. Al onze Cognitieve Testen zijn uniek samengesteld uit een ruime RANDOMISER database. Een betrouwbare remote afname verzekeren we met het inzetten van onze VALIDATE module.

 
t_scope.png

SCOPE-Test

De SCOPE-Test inventariseert het abstract redeneervermogen (abstracte redeneertest).

t_s.png

S-Test

De S-Test inventariseert het numeriek redeneervermogen (numerieke redeneertest).

t_a.png

A-Test

De A-Test brengt het verbaal redeneervermogen in kaart (verbale redeneertest).

 
 

Rapporten 
t_ability-all-105pixels.png

Vaardigheids-testen

Thalento® biedt een ruime keuze van Vaardigheidstesten aan, ontwikkeld om specifieke functionele vaardigheden en prestaties, in een professionele omgeving te meten. Deze zijn beschikbaar voor diverse sectoren en industrieën.

Wij hebben ons aanbod van Vaardigheidstesten verdeeld in drie verschillende categorieën.

 

Algemene Vaardigheidstesten

 
t_sna.png

SNA Test

De SNA Test brengt de snelheids- en nauwkeurigheidsvaardigheden in kaart.

t_pno.png

PNO Test

De PNO Test inventariseert de plannings- en organisatievaardigheden.

t_elan.png

Taaltesten 

De ElaN Taaltesten brengen geschreven taalbeheersing in kaart.

t_skills.png

MS Office Tests

De MS Office Testen inventariseren MS Office vaardigheden. 

Technische Vaardigheidstesten

 
t_alg-mech.png

Mecanicien (3)

  • Industrieel

  • Auto - ervaren

  • Auto - helper

t_elect-autom.png

Elektricien (3)

  • Algemene

  • Residentiële constructies

  • Industriële constructies

t_koeltechn.png

Technicus (2)

  • Koeling

  • Meet & regel 

Staffing Vaardigheidstesten

 
t_cco.png

TH-Control & Coding of Numbers

TH-Control & Coding of Numbers meet hoe iemand een eenvoudige controle- en classificatieopdracht uitvoert.

t_sonco.png

TH-Commercial Skills
 

TH-Commercial Skills meet in welke mate een deelnemer effectief reageert, vermijdt of initiatief neemt in sociale situaties.

t_basicvalue.png

TH-Basic Value Test
 

TH-Basic Value Test brengt de professionele waarden in kaart die belangrijk zijn voor een deelnemer.

t_co-non.png

TH-Negotiating Styles and Skills

TH-Negotiating Styles and Skills brengt in kaart hoe een deelnemer met een conflict omgaat en hierover onderhandelt.

t_th-getal.png

TH-Number

TH-Number is een concentratietest die de vaardigheden van een deelnemer bij het checken en controleren van data in verschillende situaties meet.

 
 
 
 
 
 

Alle Vaardigheidsrapporten 
t_i-rater.png

I-Rater -
Self Rating Questionnaire

De Thalento® I-Rater is een zelf beoordelingsvragenlijst gebaseerd op het CUBES Competency Model. Hiermee inventariseer je tot 52 competenties, krijg je inzicht in de gedragsstijl en breng je functionele kenmerken vanuit het perspectief van de deelnemer in kaart.

 
 
 

Rapport 
t_careercoach-105pixels.png

Career Fitness Profiler

Career Fitness Profiler is een krachtige en uitgebreide oplossing voor loopbaanbegeleiding, coaching alsook interne en externe mobiliteit. De Career Fitness Profiler is ontwikkeld door CareerCoach®, een spin-off van de Universiteit Antwerpen. De vragenlijsten zijn wetenschappelijk gevalideerd binnen de Universiteit Antwerpen door Dr. Wouter Van Bockhaven en Prof. dr. Jesse Segers. CareerCoach en Thalento® hebben samen een gebruiksvriendelijke en visueel sterke suite van instrumenten voor Career Owners en organisaties ontwikkeld.

 
 

Rapport