Join our global network To the Cloud!

Cognitieve tests


Cognitieve Testen & Rapporten

Introductie van de volgende generatie cognitieve testen

 

Thalento® biedt een ruime selectie van in house ontwikkelde Cognitieve Testen aan.

 

Abstract-reasoning testNumerical reasoning testVerbal reasoning test

 


Abstract redeneervermogen (SCOPE-test)

Abstract redeneervermogen
De SCOPE-test inventariseert het abstract redeneervermogen. De test werd geïntroduceerd in 2008, de verbeterde en hervalideerde SCOPE-test werd gelanceerd in januari 2018. De SCOPE meet in welke mate deelnemers, op eigen vermogen, omgaan met proces informatie, het ontwikkelen van onderliggende verbanden en logische patronen vaststellen in eenvoudige en complexe non-verbale en abstracte data. De SCOPE-test heeft een uitstekende predictieve waarde voor activiteiten die een analytisich & pragmatisch redeneervermogen vragen, zoals het werken met concepten en het leggen van verbanden.

Scope-test Wetenschappelijk

SCOPE Rapport

abstract reasoning

Het SCOPE rapport inventoriseert het abstract redeneervermogen, zijnde "de graad waarmee op eigen vermogen  informatie wordt verwerkt,  onderliggende verbanden zijn ontwikkelt en logische patronen worden detecteert van eenvoudige tot complexe non-verbale en abstracte data" 

Het heeft een uitstekende predictieve waarde voor activiteiten die een analytisich & pragmatisch redeneervermogen vragen, zoals het werken met concepten en het leggen van verbanden, gebruikmakend van non-verbale en abstracte informatie.


Numeriek redeneervermogen (S-test)

Numeriek redeneervermogen
De S-test inventariseert het numeriek redeneervermogen. De test werd geïntroduceerd in 2008, de verbeterde en hervalideerde S-test werd gelanceerd in januari 2018. De test meet de mate waarmee de deelnemer het vermogen heeft om numerieke data te verwerken, begrijpen en te combineren (inductief & deductief redeneervermogen). Dit resulteert in een gevalideerde indicatie voor de competentie waarmee de deelnemer mathematische relaties begrijpt en data kan beheren en om oplossingen te formuleren.

De S- test heeft een sterke predictieve waarde voor activiteiten die het begrijpen van getallen en data ​vereist.

S-test Wetenschappelijk

S Rapport

numerical reasoning

Het S rapport rapporteert the numeriek redeneervermogen, "Het vermogen om zelfstandig numerieke informatie te verwerken, begrijpen en combineren, met inbegrip van inductief & deductief redeneervermogen."

Het verschaft een solide predictieve waarde voor activiteiten die het werken met en begrijpen van getallen en data vragen. Dit resulteert in een gevalideerd inzicht in het vermogen om mathematische relaties te begrijpen en data te beheren op een gepaste wijze die leidt tot werkbare oplossingen. 


Verbaal redeneervermogen (A-test)

Verbaal redeneervermogen
De A-test inventariseert het verbaal redeneervermogen van deelnemers. De test werd geïntroduceerd in 2008, de verbeterde en hervalideerde A-test werd gelanceerd in januari 2018. De test analyseert de mate waarmee de deelnemer het vermogen bezit om verbale informatie te verwerken, begrijpen en relaties te leggen, zowel inductief als deductief. Het resultaat is een gevalideerde indicatie van het vermogen om te werken met verbale concepten als een onderdeel van hun algemeen redeneervermogen. Dit omvat ondermeer het abstractie vermogenconstructieve redeneervermogen en het ontwikkelen van semantische relaties.

A-test Wetenschappelijk

A Rapport

verbal reasoning

Het A rapport verschaft een overzicht van het verbaal redeneervermogen. "Het geeft een inzicht in het vermogen om verbale data te verwerken, begrijpen en er verbanden tussen te leggen, zowel inductief en deductief redeneervermogen."  

Dit resulteert in een gevalideerde indicatie over het vermogen om te werken met verbale concepten. Dit omvat het vermogen tot abstractie, het constructieve redeneervermogen en het ontwikkelen van semantische relaties.

Cognitive test  Over onze Cognitieve Testen


RANDOMISATIE

Alle Thalento® Cognitieve testen zijn samengesteld uit een database van 400 test items. Deze database is frequent geupdate met nieuwe gevalideerde datasets.
Het randomiser logarithm beheert de samenstelling van elke test, naargelang de informatie van de respondent en de beschikbare historische gegevens.

De randomiser is ontworpen om foute data of herhaling van dezelfde tests te minimaliseren.

VALIDATIE

Onze VALIDATE module maakt het gebruik van cognitieve tests op afstand mogelijk. De respondent wordt verzocht om een specifieke combinatie van de eerder uitgevoerde cognitieve tests (niet-gecontroleerde instelling) opnieuw in te vullen. De re-test is samengesteld uit de voltooide scores en correleert een aantal relevante parameters.

De scores van beide tests worden vergeleken en een waarschijnlijkheidsscore wordt gegenereerd.

Nieuws

 1. Krijg een antwoord op jouw HR-uitdagingen

  Thalento® heeft de ambitie om dichtbij alle Partners, Internationale Klanten, [...]

 2. We barsten uit onze voegen in September. Dit en veel meer in onze nieuwsbrief van juni.

  Lees onze nieuwsbrief van juni en blijf up-to-date met Thalento®.

meer nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Contacteer ons

Thalento® Headquarters Corda Campus - Corda 6 | Kempische steenweg 293/35
3500 Hasselt
Belgium

Telefoon: +32 11 28 62 42
BTW nummer: BE0830.586.452
Email adres: info@thalento.com
of ga naar de contact pagina
Terug naar het begin van de pagina
 1. Home
 2. Oplossingen
  1. Assess - Assessments & Rapporten
  2. Manage - Inzichten & Performance
  3. Develop - Growing Talents
  4. BYTE - Build your Tests
  5. Technologie Integraties & Partners
  6. Services & Consulting
 3. Kennis
  1. Thalento Academy
  2. The Future Project
 4. Bedrijf
  1. Team
  2. News
  3. Events
  4. Contact
  5. Blog
  6. Vacatures