Join our global network To the Cloud!

THE FUTURE PROJECT
door Thalento®

 

 

 

Denken – Doen – Samenwerken - Communiceren

DenkenDoenSamenwerkenCommuniceren

Er zijn 4 gedragclusters. Elke cluster correspondeert met een specifieke groep van activiteiten en gedragingen die onderscheiden kunnen worden in een professionele rol en bijhorende context.

Voor elk van de 4 gedrag clusters, is de kenmerkende functioneringstijl beschreven met een gedragstype.

De 4 mogelijke gedragstypes, binnen een gedragcluster, zijn elk beschreven door een duidelijk afgelijnde functioneringsstijl die kenmerkend is voor de gedragsvoorkeuren en karakteristieken van de deelnemer.

De dominante gedragscluster en gedragstype zijn beschreven in het rapport, evenals een matching % – voor elk gedragstype dat de graad van overeenkomst tussen de deelnemer en de het gedragstype aangeeft.

 

Welk persoonlijkheidstype ben jij?


16 Types & 1 dominante Cluster

Hoe lees je JOUW RESULTAAT?

SAMENVATTING:

DENKEN

Think

De wijze waarop men zaken onderzoekt en beslissingen neemt.

4 gedragstypes:

 • Analyst: grondig analyseren en voorbereiden van beslissingen
 • Pragmaticus: hands-on en actiegerichte aanpak van problemen
 • Impulsief: intuitief handelen en spontaan reageren
 • Passief: correct en volgens richtlijnen uitvoeren

Een matching % geeft de corresponderende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype.

 


DOEN

Act

De wijze waarop men activiteiten aanpakt en taken uitvoert.

4 gedragstypes:

 • Plichtsbewust: betrokken en volhardend in het uitvoeren
 • Ondernemend: flexibel en dynamisch in handelen
 • Uitvoerend: methodisch en volgens richtlijnen uitvoeren
 • Resultaatgericht: doelgericht en volhardend in handelen

Een matching % geeft de corresponderende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype

 


Collaborate

Collaborate

Focus op het team en houding in samenwerking.

4 gedragstypes:

 • Motivator: actief betrokken en participatief sturend
 • Volgzaam: bescheiden en afwachtend
 • Sturend: actief betrokken en zakelijk sturend
 • Meewerkend: geëngageerd en gericht op afstemming

Een matching % geeft de corresponderende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype

 


Communicate

Communicate

Houding en aanpak in interactie met anderen.

4 gedragstypes:

 • Introvert: gereserveerd en afwachtend
 • Afstandelijk: kritisch en diplomatisch
 • Afhankelijk: communicatief en vertrouwd
 • Extravert: communicatief en zelfzeker

Een matching % geeft de corresponderende match aan tussen het profiel van de deelnemer en het beschreven gedragstype

 

DOE De Future Project Test

Start now

 

Follow us on facebook

The FUTURE PROJECT is een product van Thalento®

Terug naar het begin van de pagina
 1. Home
 2. Oplossingen
  1. Assess - Assessments & Rapporten
  2. Manage - Inzichten & Performance
  3. Develop - Growing Talents
  4. BYTE - Build your Tests
  5. Technologie Integraties & Partners
  6. Services & Consulting
 3. Kennis
  1. Thalento Academy
  2. The Future Project
 4. Bedrijf
  1. Team
  2. News
  3. Events
  4. Contact
  5. Blog
  6. Vacatures