Join our global network To the Cloud!

The Future Project!

Privacy & Disclaimer

Privacy & Disclaimer

The Future Project richt zich wereldwijd op jongeren tussen 18 en 25 jaar die zich voorbereiden op hun professionele toekomst of deze reeds gestart zijn. The Future Project wil deze jongeren een beeld verschaffen van hun persoonlijkheid en gedrag. Deelnemen aan The Future Project is volledig gratis en vrijblijvend voor iedereen binnen de doelgroep. The Future Project ging van start op 16 november 2009.

Het rapport van The Future Project wordt automatisch gegenereerd op basis van de resultaten van de online TH-PQ Personality Questionnaires. Bijgevolg dient men de algemene subjectieve aard van beoordelingen op basis van vragenlijsten bij het interpreteren van deze resultaten in acht te nemen.

Thalento® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de variatie in interpretatie bij het beoordelen van deze resultaten noch voor de gevolgen van het gebruik van dit rapport en de op basis van dit rapport geformuleerde besluiten.

Confidentialiteit en Privacy

Op geen enkel ogenblik zal je door Thalento® of verwante bedrijven, noch door derden worden gecontacteerd voor verdere informatie, commerciële of andere doeleinden. Thalento® verbindt er zich toe je persoonlijke informatie en antwoorden te ontkoppelen en anoniem te registreren. Enkel na jouw schriftelijk verzoek zal Thalento® met je in contact treden.

De resultaten van het onderzoek zullen publiek bekend gemaakt worden op onze website en via geselecteerde mediakanalen.

Alle initiatieven voor verdere toelichting en informatie dienen door de deelnemer te worden geïnitieerd naar els.bancken@thalento.com.

Terug naar het begin van de pagina
 1. Home
 2. Oplossingen
  1. Assess - Assessments & Rapporten
  2. Manage - Inzichten & Performance
  3. Develop - Growing Talents
  4. BYTE - Build your Tests
  5. Technologie Integraties & Partners
  6. Services & Consulting
 3. Kennis
  1. Thalento Academy
  2. The Future Project
 4. Bedrijf
  1. Team
  2. News
  3. Events
  4. Contact
  5. Blog
  6. Vacatures