Science.jpg

Validita a
normové skupiny

Optimální kvalita a excelentní výsledky vyžadují, aby se Thalento® zavázalo k neustálému výzkumu.

To nám zároveň umožňuje zabezpečit kulturní adaptaci nástrojů a potvrdit validitu našich Talent Solutions prostřednictvím výzkumu a statistických analýz.

Na vyžádání sdílíme podrobné informace o výsledcích našich výzkumů, o validitě a dostupných normativních skupinách.Validita

Validita, ověřování platnosti dat, je míra, do jaké výsledky testů korelují s aktuálním výkonem a / nebo jak přesně předvídají výkonnost do budoucna.

Thalento® e-Assessments dosahují 70-80% shodu s aktuálním pracovním výkonem.

Thalento® se zavazuje k neustálému potvrzování validity všech našich hodnotících nástrojů, a to pomocí statistických analýz a průzkumů jednotlivých obchodních případů. Jde obecně o analýzu vztahu mezi výsledky hodnocení a reprezentativní referenční skupinou konkrétní populace a jejich klasifikací podle objektivní výkonové stupnice.Normové skupiny

Přesné a relevantní hodnocení osobnosti, chování, motivace a výkonnosti lze dosáhnout použitím co největšího možného počtu spolehlivých normových skupin. Normové skupiny se skládají z rozsáhlých a jasně vymezených referenčních skupin, které mají jeden nebo víc společných znaků (např. vzdělání, funkce, kultura ...).

Všechny normové skupiny Thalento® jsou složené z dostatečně velkých skupin lidí (>400) a jsou definované na základě velkého množství znaků, jako je jazyk, kultura, typ funkce, sektor a úroveň vzdělání.

Thalento® také umí vytvořit a/nebo implementovat specifické normové skupiny pro danou společnost nebo funkci.