Talent Life Cycle Solutions

 


tlc_attract.png

Nalákání talentů jako největší výzva

Abychom přilákali talenty, musíme komunikovat. Pro komunikaci musíme rozumět našim potřebám a potřebám lidí, kteří mají kariéru ve vlastních rukou (Career Owners).

Abychom dosáhli porozumění, potřebujeme poznat požadavky na fungování a chování lidí, organizační kulturu a dynamiku týmu. Odpověď je v osobních datech kandidátů a zaměstnanců. Když jim porozumíte, můžete zformulovat tu správnou zprávu.

Identifikujeme potřeby a prostřednictvím těchto dat vytvoříme dokonalou strategii náboru.Život je o výběru a výběr je náš život

Identifikovat motivaci, rozpoznat talent a potenciál, to jsou další důležité kroky k dosažení našich cílů. Shromažďujeme informace pomocí kombinace správných nástrojů k identifikaci soft skills, testujeme znalosti a mapujeme schopnosti.

Naše odbornost leží v rozpoznání správných talentů, které budou naplňovat vaše business požadavky a ladit s vaší firemní kulturou. Proces výběru je základem kvalifikovaného náboru zaměstnanců. Kdykoli slaďujete ve firmě kulturu, osobnosti nebo budoucí potenciál kandidáta, jsou lidi vždy na prvním místě.

tlc_select.png


tlc_manage.png

Řízení pro budoucnost

Chcete-li řídit lidi a talenty v moderních organizacích, potřebujete se spoléhat na data o nich. To vyžaduje porozumění založené na důkazech a podrobnou znalost měkkých a tvrdých fakt.

Pravdivé a ověřené informace jsou důležitým základem rozhodovacího procesu. Manažeři k získání výsledků potřebují přístup k aktuálním informacím o svých lidech.

Naše technologicky robustní řešení vám tyto informace dodá.V péči o přicházející talenty je motivace základ

Znalost motivátorů nám přináší mnoho.

Motivovaní lidé rozvíjejí svůj potenciál a vytvářejí skvělou podnikovou kulturu. Například pro mileniály je motivace a pocit smysluplnosti práce v žebříčku důležitosti na prvních místech.

K pochopení potřeb a motivátorů svých lidí jim potřebujeme naslouchat a porozumět jejich motivům, aspiracím a hodnotám.

Manažeři potřebují pro dosažení výsledků podložené informace o svých lidech.

tlc_motivate.png


tlc_develop.png

Když změna a nedostatek talentů jsou novou konstantou, rozvoj je naprostá nutnost

Chcete-li si zachovat talenty v době nedostatku, je třeba je rozvíjet.

Objevovat a stimulovat rozvojové potřeby Career Ownerů je dnes velkou výzvou. Je třeba sladit jejich individuální očekávání s potřebami a příležitostmi firmy.

Thalento® nabízí nástroje a informace, díky nimž to s přehledem zvládnete.

Thalento® Learning vyvíjí standartní i na míru připravená řešení v oblasti e-learningu.Mobilita je klíčovým slovem naší současné obchodní reality

Klesající dostupnost talentů a nová etika práce zvyšuje tlak na organizace. Lidé si chtějí vyzkoušet aktuální příležitosti, rozvíjet své talenty a rozšiřovat možnosti.

Mapování budoucího potenciálu talentů, přizpůsobení individuálním potřebám a možnostem se stává novou kritickou klíčovou kompetencí pro HR. Tvorba aktuálních a objektivních údajů v oblasti mobility je v dnešní době cenným přínosem.

S Thalento® rozumíme potřebám organizací a Career Ownerů v oblasti mobility.

tlc_mobility.png


tlc_outplace.png

Řízení toku talentů v organizacích a mimo ně jako každodenní úkol

Organizace a talenti budou v HR budoucnosti pouze dočasnými partnery. Kariéra se zkracuje a je dynamičtější.

Zda se s odchody zaměstnanců vypořádáváme tak, že získají obě strany, určuje to, jak nás v rámci trhu práce vnímají talenti.

Hledání nových řešení pro novou pracovní realitu je naší vášní již celých 10 let.Každý konec je začátkem nového životního cyklu

Pochopte, proč lidé odcházejí. Poslouchejte, učte se, trénujte a podporujte je každý den během celé kariéry u vás. Nejen když se rozhodnou odejít.

Akceptujte a podpořte jejich další kariérní krok, zásadně to totiž určuje jejich vnímání vaší organizace.

Velmi pravděpodobně se nevidíte naposledy. Na tom, jak a v jaké atmosféře se s odcházejícím zaměstnancem rozejdete velmi ovlivňuje pravděpodobnost budoucí spolupráce a vaši značku jako zaměstnavatele.

tlc_exit.png