Industry Solutions.jpg


Thalento® je globálně aktivní v téměř každém průmyslovém odvětví. V průběhu let jsme společně s našimi mezinárodními partnery vyvinuli cenné postupy specifické pro různé obory. Stali jsme se odborníky na průmyslová řešení, navržená na základě specifických požadavků jednotlivých odvětví. Přinášíme ale také modely a testy platné napříč průmyslovými sektory.

 
ae_health.png

Healthcare

 

Máme dlouhou historii spolupráce se zdravotnictvím. Model Thalento LEAN (2011) byl vyvinut ve spolupráci s holandskou nadací působící v oblasti zdravotnictví.

Dnes se mnohé nemocnice spoléhají na technologii Thalento® v oblasti e-Assessmentů a kompetenčních profilů. V úzké spolupráci s našimi partnery přinášíme Assessment Centra (AC), Development Centra (DC) a poskytujeme odborné vědomosti v oblasti rozvoje kompetenčních profilů.

Ve spolupráci s KdG University College jsme v roce 2017 vydali Verzorgen Zonder Zorgen (VZZ); nástroj pro prevenci syndromu Burn-out za pomoci diagnostiky a interaktivního e-learningu.

 
 

Řešení Burn-out Syndromu u Zdravotních Sester

t_vzz.png

Verzorgen Zonder Zorgen (v současnosti k dispozici POUZE v holandštině) je interaktivní e-learningové řešení zaměřené na zdravotní sestry. Klíčovým bodem je, aby zdravotní sestry byly odolnější vůči stresu a vyhoření.

Aplikace byla vyvinutá a vědecky ověřená v rámci Odborného centra pro psychický well-being při péči o pacienta na vysoké škole Karel de Grote v Antverpách.

Thalento® v úzké spolupráci s KdG optimalizovalo aplikaci VZZ do podoby snadno použitelného e-learningového řešení. 
ae_automotive.png

Automotive

 

Celosvětový automobilový průmysl čelí velkým změnám. Ať už to je dopad nových technologií, které nastupují s rychlým tempem, nebo rostoucí globální nedostatek talentů. Výzev je mnoho a jen tak nepominou. Společnost Thalento® získala bohaté zkušenosti s navrhováním a dodáváním řešení.

Mapování Kompetencí  

Spolu s našim ruským partnerem, HR Solutions, jsme pro společnost MAN Rusko navrhli na míru šité hodnocení kompetencí. Upravili jsme náš model kompetencí Cubes tak, aby vyhovoval požadavkům MAN, integrovali jsme jejich vědomostní a odborné testy do naší aplikace BYTE a poskytli tak kompletní hodnocení kompetencí. Všechny tyto nástroje může nyní firma obsluhovat v rámci jednoho prostředí s korporátní identitou MAN.

People Analytics 

Odhalení vztahu mezi motivačními kritérii a mírou nespokojenost je jen jedním z řady možných využití, které jsme přinesli pro automobilový průmysl.

V úzké spolupráci s našim slovenským partnerem, uskutečnil náš tým People Analytics a R&D zajímavý projekt zaměřený na analýzu možného propojení mezi motivačním statusem týmových lídrů a celkovou mírou nespokojnosti.

Sladění Dovedností

Nároky na automobilovou prodejní síť neustále narůstají! Jak dealeři zvládnou "informovaného" zákazníka? Jaké schopnosti / kompetence musí mít prodejce zítřka?

Pomáháme evropským výrobcům automobilů najít řešení a adaptovat se na tyto výzvy.

Identifikujeme požadované dovednosti, vytváříme kompetenční profily, které obstojí v budoucnosti, mapujeme existující schopnosti a určujeme potenciál růstu. Dále navrhujeme nástroje hodnocení, vytváříme a dodáváme tréninkové a koučinkové programy.

 
 


 
ae_hr.png

HR Service Providers

 

Změny ve světě práce zásadním způsobem narušují služby v oblasti lidských zdrojů. Thalento® má své kořeny v tomto odvětví. Vyvíjíme nová řešení, jako například model Flex nebo náborová řešení vytvořená spolu s poskytovateli ATS.

Změna trhu vyžaduje nové obchodní modely, které zas vedou ke změnám v požadovaných kompetencích. Netřeba ani dodávat, že současné změny narušují i způsob, jakým personální a poradenské společnosti fungují.

Thalento® má zkušenosti, pracuje s těmito změnami a přináší řešení.

FLEX Model

Model je vyvinutý pro personální průmysl, FLEX je mohutný hodnotící nástroj. FLEX poskytuje efektivitu na jedné jediném listu papíru. Nabízí přehled 4 behaviorálních oblastí a v každé z nich 4 typy chování.

FLEX je ideální nástroj pro rychlé mapování velkého počtu uchazečů.

PERSONÁLNÍ AGENTURY

Pro personální agentury je v současnosti velkou výzvou množství třenic, měnící se vztahy se zákazníky a konzumerizace výběrového procesu. Nejčastější výzvou je skutečnost, že společnosti ani jejich zaměstnanci nedrží krok s HR technologiemi a měnícími se očekáváními zákazníků a jejich zaměstnanců.

S personálním odvětvím pracujeme na vývoji modelů, které předpokládají tyto výzvy a změny. Přicházíme s řešeními šitými na míru a trénujeme jejich odborníky.

 
 
 
 

Výstupní Zpráva 
ae_food.png

Food & Catering

 

Potravinářský průmysl je domovem prvních zákazníků Thalento. V roce 2008 jsme vyvinuli výkonnostní model pro inženýry technické údržby v globálním potravinářském průmyslu.

Dnes nabízíme specifická řešení, včetně modelu FOOD, který nabízí ověřený pohled na chování orientované na výsledky a chování orientované na zákazníka, které je tak typické pro toto odvětví.

FOOD Model

Osobnostní vlastnosti a motivátory specifické pro FOOD, které určují schopnosti a výkon (budoucích) zaměstnanců. Nabízíme 2 modely:

  • Byznys zpráva: Jasné informace o byznysových rozhodnutích

  • Podrobná zpráva: Úplné podrobnosti o výkonu a motivaci

Výsledkem je optimální vyhodnocení potenciálu pro obecné a manažerské pozice v potravinářském průmyslu.

 
 
 
 

Výstupní Zpráva 
ae_logistics.png

Logistics

 

Naše zkušenosti v oblasti logistiky sahají k našim začátkům. V průběhu let jsme realizovali projekty v oblasti logistiky, od reorganizace založené na analýze schopností a potenciálu až po vývoj prototypových profilů v evropském měřítku.

Model LEAN je jedinečný

LEAN jsme vyvinuli ve spolupráci s naším partnerem v oblasti zdravotnictví. Dnes LEAN ulehčuje zpětnou vazbu a nabízí podrobné informace o oblastech rozvoje a problémových místech. Je to ideální nástroj na zavedení a podporu Lean Managementu.

Lean Performance & Leadership

Hodnocení LEAN mapuje výkonnost a leadershipové schopnosti a ve zprávě nabízí objektivní pohled na potenciální Lean výkon.

Výstupní zpráva LEAN obsahuje:

  • Intuitivní Lean postoj

  • Potenciální Lean schopnosti

  • Nežádoucí chování

  • Lean Leadership

 
 
 
 

Výstupní Zpráva 
ae_retail.png

Retail & Fashion

 

Maloobchodní a módní průmysl se neustále mění. Očekávání od firem a zaměstnanců jsou vysoká. Porozumění očekávání zákazníků a na základě toho nalezení těch správných lidí se správnými schopnostmi je od začátku naší přidanou hodnotou.

V roce 2011 jsme se zabývali výzkumným projektem v úzké spolupráci s maloobchodním sektorem. Díky tomu vznikl report Thalento® RETAIL. Dnes je používán v celé Evropě.

THALENTO® RETAIL

Thalento® RETAIL má 2 modely. Obě verze nabízejí ověřené informace pojednávající o 5 klíčových výkonových oblastech a Motivátorech a driverech, které jsou specifické pro maloobchod.

  • Store Manager

  • Prodejce v maloobchodě

Pro oba modely jsme vyvinuli 2 verze;

  • Obchodní manažer, který obsahuje pouze praktické informace užitečné pro řízení

  • HR profesionál, nabízející podrobné hodnocení

 
 
 
 

Výstupní Zprávy 

SIMdustry®

V roce 2018 se společnost SIMdustry® stala naším partnerem. Je lídrem globálního trhu v oblasti stolních her.

Toto partnerství přináší obohacení prostřednictvím integrace e-Assessmentů a herních řešení SIMdustry®.

Srozumitelné výstupní zprávy nabízejí individuální pohled na lidi a jejich schopnosti, čímž podpoří dopad vzdělávání a optimalizují výsledek rozvojových programů.

Výsledky SIMdustry® Assessments poskytují podložené údaje o jednotlivých silných stránkách, rozvojových oblastech a úskalích souvisících s dovednostmi, na jejichž rozvoj jsou konkrétní stolní hry zaměřené. pitfalls related to the skills trained in a specific board game.