Pers. & Mot. Reports.jpg


 
r_perform.png

Perform Report

PERFORM vychází z našeho široce pojatého online dotazníku (TH-PQ) a poskytuje detailní a objektivní přehled osobnosti, chování a výkonu. 
r_manage.png

Report Manage

 

MANAGE je rozsáhlá zpráva založená na kompetencích. Skládá se ze 3 vzájemně se doplňujících částí.

  • Část 1: Profil Manažerských Způsobilostí

  • Část 2: Osobnostní Charakteristiky

  • Část 3: Motivace a Potřeby 
r_sales.png

Report Sales

SALES popisuje talent a schopnosti v oblasti prodeje, růstový potenciál a motivaci pro prodejní aktivity. To z něj dělá nástroj pro nábor a řízení profesionálů v oblasti obchodu. SALES poskytuje podrobné a platné informace ve třech segmentech.

  • Část 1: Aktivity prodejního cyklu

  • Část 2: Prodejní motivy a potřeby

  • Část 3: Prodejní dovednosti 
r_motivate.png

Report Motivate

 

Motivace zvyšuje výkonnost a produktivitu, a tím i retenci zaměstnanců. MOTIVATE vám umožní identifikovat, rozumět a řídit potřeby a drivery v oblasti motivace. Motivovaní lidé vytvářejí výsledky a zvyšují spokojenost zákazníků. 
r_big5.png

Report BIG-5

 

BIG-5 poskytuje spolehlivý pohled na chování a osobnostní rysy. Popisuje 5 základních osobnostních dimenzí, s individuálními rozdíly v osobnosti popsanými podle 5 hlavních osobnostních faktorů. BIG-5 umožňuje porozumět chování ve vztahu ke specifickým funkčním a environmentálním očekáváním. 
r_q-scan.png

Report Q-SCAN

 

Q-SCAN je efektivní řešení pro rychlý a transparentní přehled o funkčním chování. Report obsahuje 4 clustery, z nichž každý popisuje 4 typy chování. Poskytuje podrobnosti o preferovaném chování a funkčních stylech, které jsou doplněny typickým a netypickým chováním, silnými stránkami a doporučením pro rozvoj. 
r_assess.png

Report CERTIFIED ASSESSOR

 

Report poskytuje podrobný souhrn pracovního výkonu respondenta popsaného v 30 ukazatelích výkonnosti. Je určen pro HR profesionály a Certifikované Thalento® Assessory jako podpůrný nástroj při Assessment a Development Centrech. ASSESS nabízí uživatelům podrobné informace a slouží jako praktický pracovní nástroj během hodnotícího rozhovoru.

Náhled profilu a podrobnosti + Poznámky k rozhovoru = hodnotící rozhovor