e-Assessments.jpg


 
t_perform-quest-105pixels.png

Osobnost & Motivace

Thalento® Personality & Motivation Questionnaires identifikují kritéria a rysy, které určují profesionální chování, motivaci a výkon. Měří 30 osobnostních a motivačních indikátorů. Ty vytvářejí validní základ pro naše široké portfolio výstupních zpráv.

 
t_thpq.png

Personality & Motivation
Questionnaire
(TH-PQ)

Thalento® Personality & Motivation Questionnaire měří 30 behaviorálních kritérií a rysů, které určují profesionální jednání a motivaci. Na základě těchto indikátorů chování lze předpovídat výkon.

t_thcpq.png

Condensed
Questionnaire
(TH-CPQ)

Thalento® Condensed Personality & Motivation Questionnaire vychází z TH-PQ, ale využívá pouze 6 výroků na jeden rys.

Blue Collar
Questionnaire
(TH-BCPQ)

Thalento® Blue-Collar Personality & Motivation Questionnaire je založený na TH-PQ ale používá jednodušší jazyk.

 
 
 

Zde naleznete reporty 
t_compass.png

COMPass

Thalento® COMPass, je unikátní a intuitivní nástroj pro posouzení kompetencí. Thalento® COMPass na základě našeho CUBES Competency Modelu měří celých 38 kompetencí. Za méně než 20 minut inventarizujeme a zmapujeme vybrané kompetence.

 
 

Výstupní zpráva 
t_cognitive-all-105pixels.png

Kognitivní Testy

Thalento® nabízí komplexní sadu Kognitivních Testů. Všechny naše Kognitivní Testy jsou poskládány z položek databáze RANDOMISER. Pro zajištění spolehlivosti i u výsledků shromážděných na dálku, mohou být testy vybaveny naším modulem VALIDATE.

 
t_scope.png

SCOPE-Test

SCOPE-Test zachycuje schopnost abstraktního uvažování.

t_s.png

S-Test

S-Test inventarizuje schopnost numerického uvažování.

t_a.png

A-Test

A-Test mapuje schopnost slovního uvažování. 

 
 

Výstupní zprávy 
t_ability-all-105pixels.png

Testy Schopností

Thalento® nabízí sadu Testů Schopností vyvinutých tak, aby měřily konkrétní funkční schopnosti a výkon v pracovním prostředí. Jsou dostupné napříč různými sektory a oblastmi.

Nabídku Testů Schopností jsme rozdělili do tří přehledných kategorií.

 

Obecné Testy Schopností

 
t_sna.png

SNA Test

SNA Test hodnotí schopnost pracovat s informacemi rychle a přesně.

t_pno.png

PNO Test

PNO Test mapuje plánování a organizační schopnosti.

t_elan.png

Jazykové Testy

Testy ElaN testují dovednosti v oblasti psané řeči.

t_skills.png

MS Office Tests

Zmíněné testy zhodnotí dovednosti používání MS Office. 

Testy Technických Schopností

 
t_alg-mech.png

Mechanika (3)

  • Průmyslová

  • Automobil - zkušený

  • Automobil - pomocník

t_elect-autom.png

Elektrikář (3)

  • Všeobecná úroveň

  • Obytné budovy

  • Průmyslové budovy

t_koeltechn.png

Technik (2)

  • Chlazení

  • Měřící a kontrolní systémy 

Náborové Testy Schopností

 
t_cco.png

TH-Control & Coding of Numbers

TH-Control & Coding of Numbers hodnotí, jak testovaný vykonává jednoduché ovládání a řazení dat do kategorií.

t_sonco.png

TH-Commercial Skills
 

TH-Commercial Skills měří, do jaké míry účastník reaguje efektivně, vyhýbá se iniciativě nebo se ve společenských situacích angažuje.

t_basicvalue.png

TH-Basic Value Test
 

TH-Basic Value Test mapuje profesionální hodnoty, které jsou pro účastníka důležité.

t_co-non.png

TH-Negotiating Styles and Skills

TH-Negotiating Styles and Skills ukazuje, jak účastník vyjednává a řeší konflikty.

t_th-getal.png

TH-Number

TH-Number je test koncentrace, který měří schopnost účastníka ověřovat a kontrolovat data v různých situacích.

 
 
 
 
 
 

Všechny zprávy o Schopnosti 
t_i-rater.png

I-Rater -
Sebehodnotící Dotazník

Thalento® I-Rater je sebehodnotící dotazník založený na CUBES Competency Modelu. Hodnoťte až 52 kompetencí, hlouběji porozumějte stylu chování a zmapujte funkční rysy z pohledu respondenta.

 
 
 

Výstupní zpráva 
t_careercoach-105pixels.png

Career Fitness Profiler

Career Fitness Profiler je efektivní a komplexní sada nástrojů určená pro kariérní poradenství, koučování a odporu interní & externí mobility. Career Fitness Profiler vyvinula společnost CareerCoach®, která vznikla při Univerzitě v Antverpách. Dotazníky CareerCoach jsou vědecky ověřené na Univerzitě v Antverpách doktorem Wouterem Van Bockhavenem a profesorem Jessem Segersem. CareerCoach a Thalento® vytvořili uživatelsky přívětivou a přehlednou sadu nástrojů pro Career Owners a organizace.

 
 

Výstupní zpráva